Vastuu vaihtoautosta

Joskus vaihtoautossa ilmenee luovutuksen jälkeen vikoja tai puutteita, joista autoliike voi vaatia korvauksia. Voit joutua korvausvastuuseen, jos vaihtoauto ei vastaa antamiasi tietoja tai se on odotettua olennaisesti huonommassa kunnossa.

Tiedä oikeutesi ja vastuusi vaihtoautosta

Joskus vaihtoautossa ilmenee luovutuksen jälkeen vikoja tai puutteita, joista autoliike voi vaatia korvauksia. Voit joutua korvausvastuuseen, jos vaihtoauto ei vastaa antamiasi tietoja tai se on odotettua olennaisesti huonommassa kunnossa.

Vaihtoauton luovuttajan vastuu määräytyy kauppalain perusteella. Jos luovuttamassasi vaihtoautossa on virhe, olet vastuussa siitä, vaikka et olisi tiennyt viasta. Vaihtoautossa voi luovutuksen jälkeen ilmetä esimerkiksi piilevä vika, jonka korjaaminen on kallista ja auton vaihtoarvo on vian takia arvioitu liian korkeaksi.

Jotta vaihtoauton piilevä vika aiheuttaisi sinulle korvausvastuun, tulee auton olla olennaisesti huonommassa kunnossa kuin autoliike on vaihtoauton hinta ja muut olosuhteet huomioiden perustellusti voinut edellyttää.

Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos piilevän vian korjauskustannukset ovat auton ikään, ajomäärään sekä kauppahintaan nähden huomattavat.

Vaihtoauton virhettä arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon se, että auton vastaanottaa autoalan ammattilainen, jonka pitää osata varautua kyseisen auton iän ja ajomäärän mukaiseen kuluneisuuteen, ja jonka voi edellyttää myös tuntevan esimerkiksi kyseisen automallin tyyppiviat.

Pyydä autoliikkeeltä selvitys korvausvaatimuksen perusteista

Kuluttajan vastuu vaihtoautosta määräytyy erilaisin perustein kuin autoliikkeen virhevastuu kuluttajan ostamasta autosta

Kuluttajan ostaessa auton autoliikkeeltä, virhekynnys on merkittävästi matalampi eikä esimerkiksi piilevän vian tarvitse olla olennainen ollakseen virhe.

Jotta kuluttajalle muodostuisi vastuu vaihtoauton piilevistä vioista, vaihtoauton korjauskustannusten pitää olla huomattavan suuret ottaen huomioon auton ikä, ajomäärä ja kauppahinta.

Autoliike ei voi vaatia kuluttajalta korvausta yksinomaan sillä perusteella, että autoliike on joutunut kuluttajansuojalain mukaiseen virhevastuuseen vaihtoauton uudelle ostajalle. Autoliikkeen hyvitysvaatimus ei voi myöskään määrältään perustua pelkästään siihen, mitä se on hyvittänyt omalle ostajalleen.

Jos saat autoliikkeeltä korvausvaatimuksen luovuttamastasi autosta, pyydä liikkeeltä selvitys vaatimuksen perusteista.

Tietoja, joita myyjäliikkeen pitää esittää, ovat esimerkiksi

  • auton ajomäärä vian ilmetessä
  • selvitys viasta ja sen syystä
  • viasta aiheutuneet korjauskustannukset.

Pyri ensisijaisesti sopimaan asia neuvottelemalla. Mikäli et pääse asiassa yhteisymmärrykseen tai tarvitset neuvoja korvausvastuun arvioimiseksi, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.