Luotonantajan vastuu

Jos ostos on maksettu luotolla, esimerkiksi luottokortilla, luotonantaja on vastuussa myyjän sopimusrikkomuksesta eli esimerkiksi siitä, jos palvelun tai tavaran myyjä ei toimita ostosta tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Tältä sivulta saat tietoa siitä, milloin luotonantaja on vastuussa ja mitä luotonantajalta voi vaatia.

Mitä luotonantajavastuu tarkoittaa?

Luotonantajavastuu tarkoittaa sitä, että myyjällä ja luotonantajalla on yhteinen vastuu silloin, kun kuluttaja on maksanut ostoksen luotolla. Sen perusteella kuluttajalla voi myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi olla oikeus jättää lasku maksamatta tai saada hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai muuta rahallista korvausta myös kaupan rahoittaneelta luotonantajalta.

Luotonantajavastuu koskee vain hyödykesidonnaisia luottoja. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseksi tarkoitettua kuluttajaluottoa, jonka on myöntänyt myyjä tai muu yritys, esimerkiksi pankki tai muu rahoitusyhtiö. Hyödykesidonnaisia luottoja ovat myös erityisluottokortit, kuten liikeketjun myöntämät luottokortit sekä yleisluottokortit, kuten pankkien ja rahoitusyhtiöiden myöntämät luottokortit.

Usein kysyttyä

 • Luottokortilla (credit) maksat luottotililtä ja debit-kortilla suoraan pankkitililtä.

  Luotolla maksaminen tuo taloudellista turvaa tilanteisiin, joissa ostosta ei toimiteta tai ostoksessa on virhe, jota myyjä ei suostu hyvittämään. Ainakin kallis ostos kannattaa siksi maksaa kortin luottopuolella.

  Esimerkiksi verkkokauppaostoksia tai matkoja koskevissa ongelmatilanteissa luottokortilla maksaminen parantaa mahdollisuuksia saada rahat takaisin.

  Jos ostos on maksettu luottokortilla, voit ongelmatilanteissa vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta eli esimerkiksi luottokorttiyhtiöltä.

  Luotonantajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi silloin, kun yritys ei toimita ostosta tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

 • Ylivoimaisesta esteestä johtuvat tilanteet kuuluvat luotonantajavastuun piiriin, eikä esteellä siksi voida perustella vaatimuksen hylkäämistä. Tee luotonantajalle reklamaatio, jossa esität vaatimuksesi uudelleen.

Voiko rahojen palauttamista luotonantajalta vaatia ennen kuin on ollut yhteydessä myyjään?

Kuluttajan on hyvä ongelmatilanteessa ottaa ensin yhteyttä myyjään niissäkin tapauksissa, joissa myyjällä on lakisääteinen velvollisuus palauttaa rahat ilman kuluttajan reklamaatiota.

Kuluttajan ei tarvitse odottaa pitkään myyjän vastausta tekemäänsä reklamaatioon voidakseen reklamoida luotonantajalle.

Usein kysyttyä

 • Koska ostajan reklamointivelvollisuus vaihtelee eri tilanteissa, kannattaa ensin tehdä reklamaatio myyjälle ja sitten vaatia rahojen palautusta luotonantajalta.

  Luotonantaja ei kuitenkaan saa kieltäytyä käsittelemästä hyvitysvaatimusta tai hylätä hyvitysvaatimusta vain sillä perusteella, että kuluttaja ei ole ollut ensin yhteydessä myyjään. Tee uusi reklamaatio luotonantajalle.

 • Joissakin tapauksissa palvelun tarjoajalla on lainsäädäntöön perustuva rahojen palautusvelvollisuus niin, ettei kuluttajalla ole velvollisuutta sitä ensin vaatia. Matkustajan oikeudet joukkoliikennevälineissä riippuvat siitä, mikä liikenneväline tai matkustusmuoto on kyseessä. Lue matkustajan kuluttajansuojasta: Matkustaminen ja majoitukset

  • Lennon peruutusta koskevassa tilanteessa lentoyhtiön on tarjottava kuluttajalle lennon uudelleen reititystä tai rahojen palautusta 7 päivän kuluessa.
  • Matkapakettisopimuksen peruuttamista koskevassa tilanteessa matkanjärjestäjän on palautettava maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa matkapakettisopimuksen peruuttamisesta.

  Jos sinulla on oikeus saada rahasi takaisin myyjältä tai palveluntarjoajalta, voit vaatia rahojen palautusta halutessasi suoraan luottokortin myöntäneeltä pankilta. Luottokorttiyhtiö ei voi edellyttää sinun olevan ensisijaisesti yhteydessä esimerkiksi ostamasi palvelun tarjonneeseen yritykseen, vaan voit itse valita, kummalta taholta vaadit rahojen palautusta. Sinun kannattaa kuitenkin tarkistaa mahdolliset toimintaohjeet ja tiedot rahojen palautuksen aikataulusta palvelun tarjonneen yrityksen verkkosivuilta ennen kuin esität vaatimuksesi luottokorttiyhtiölle.

  Jos olet saanut rahasi takaisin jo myyjältä tai palveluntarjoajalta, et voi pyytää rahojen palautusta luottokorttiyhtiöltä. Luottokorttiyhtiöllä ei myöskään ole velvollisuutta palauttaa sinulle enempää kuin se itse on saanut sinulta maksuina.

 • Luotonantaja on vastuussa myyjän sopimusrikkomuksesta eikä saa ohjata kuluttajaa ensin selvittämään vakuutuksen kattavuutta. Tee uusi luotonantajalle.

 • Voit vaatia rahojen palautusta luotonantajalta. Luotonantaja ei saa kieltäytyä hyvitysvaatimuksen käsittelemisestä ja hylätä hyvitysvaatimusta sillä perusteella, että kuluttajalla ei ole vastausta myyjälle tehtyyn reklamaatioon. Tee uusi reklamaatio luotonantajalle.

Missä tilanteissa luotonantaja on vastuussa myyjän sopimusrikkomuksesta?

Kun tavara tai palvelu on maksettu luotolla, kuluttaja voi esittää vaatimuksensa luotonantajalle, kuten luottokorttiyhtiölle, muun muassa silloin, jos

 • yritys ei toimita ostosta. Esimerkiksi tilanteessa, kun on ilmeistä, että kuluttaja ei ole saanut tai ei tule saamaan maksamaansa tavaraa tai palvelua, esimerkiksi konsertin tai muun tapahtuman lippua.
 • ostoksessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu korjaamaan tai muuten hyvittämään. Esimerkiksi tilanteessa, jossa myyjä ei suostu korvaamaan kotiin toimitetun sohvan pintanaarmuja.
 • myyjä on mennyt konkurssiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lentoyhtiö tai matkatoimisto on mennyt konkurssiin, eikä luvattua matkaa järjestetä.

Usein kysyttyä

 • Jos näyttää todennäköiseltä, että ostoksia ei pyynnöistäsi huolimatta toimiteta, voit vaatia rahojen palautusta luotonantajalta. Tee luotonantajalle reklamaatio, jossa kerrot verkkokaupan jättäneen ostoksesi toimittamatta.

 • Voit vaatia lennon hinnan palautusta luottokorttiyhtiöltä.

 • Sinulla on oikeus saada hotellilta rahasi takaisin. Jos rahojasi ei palauteta, voit vaatia rahojen palautusta luotonantajalta palveluntarjoajan sopimusrikkomuksen perusteella.

 • Luotonantajat ovat joskus hylänneet vaatimukset lentolipun hinnan palautuksesta sillä perusteella, että lentoyhtiöllä on sopimusehtojen mukaan oikeus peruuttaa lento, eikä pelkkä lennon peruutus ole vielä sopimusrikkomus. Lennon peruutus on kuitenkin sopimusrikkomus, jonka perusteella kuluttaja voi vaatia rahojen palautusta luotonantajalta. Tee uusi reklamaatio luotonantajalle.

Mitä luotonantajalta voi vaatia myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi?

Kuluttajalla on oikeus pidättäytyä maksusta tai saada hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai muuta rahallista korvausta.

Korvaukset

Luotonantajalla on velvollisuus myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi palauttaa kokonaan tai osittain kuluttajan maksama summa.

Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Esimerkiksi jos kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa, luotonantajan on palautettava saamansa kauppahinta, mutta sen ei tarvitse korvata kaupan purkamisesta mahdollisesti muita kuluttajalle aiheutuvia kuluja.

Usein kysyttyä

 • Luotonantajalla ei ole velvollisuutta palauttaa sinulle enempää kuin se itse on saanut sinulta maksuina.

Maksuista pidättäytyminen

Kuluttaja voi myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi jättää maksamatta ostosta koskevasta luottolaskusta osan, joka vastaa saamatta jääneen ostoksen hintaa tai ostoksessa ilmennyttä virhettä.

Usein kysyttyä

 • Voit jättää maksamatta luottolaskusta saamatta jääneen ostoksen osuuden. Reklamoi luotonantajalle ja kerro syy maksusta pidättäytymiselle.

Missä ajassa korvausvaatimus on esitettävä luotonantajalle?

Kuluttajalainsäädännössä ei ole säädetty määräaikaa, jonka aikana kuluttajan on reklamoitava sopimusrikkomuksesta luotonantajalle.

Luotonantaja ei voi sopimusehdoillaan rajoittaa määräaikaa, jolloin kuluttajan on esitettävä vaatimuksensa luotonantajalle.

Usein kysyttyä

 • Kuluttajansuojalaissa ei ole säädetty määräaikaa, jonka aikana kuluttajan on tehtävä hyvitysvaatimuksensa kaupan rahoittaneelle luotonantajalle, joten vaatimustasi ei voi hylätä kuluneen ajan perusteella. Tee uusi reklamaatio luotonantajalle.

 • Chargeback-järjestelmä eli oikaisupyyntö on luottokortin myöntäjän keino periä asiakkaan maksama summa kauppiaan pankilta tilanteessa, jossa asiakas ei ole saanut maksamaansa ostosta.

  Vaikka chargeback-järjestelmät sisältävät luotonantajia velvoittavia määräaikoja, ne eivät voi rajoittaa kuluttajan oikeutta saada luotonantajalta rahansa takaisin myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi. Tee uusi reklamaatio luotonantajalle.

Näin reklamoit luotonantajalle 

Jos ostoksesi on maksettu luotolla, voit myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi tehdä reklamaation kaupan rahoittaneelle luotonantajalle, kun palvelun tai tavaran myyjä ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.

 • Varmista, että olet maksanut ostoksesi luotolla esimerkiksi luottokortilla.

 • Ota yhteyttä kaupan rahoittaneeseen luotonantajaasi, eli luoton myöntäneeseen luottokorttiyhtiöön tai pankkiin. Kerro, mitä on tapahtunut, mistä on kysymys ja mitä vaadit.

  Jos ostos on maksettu, voit vaatia luotonantajaa palauttamaan kokonaan tai osittain tavarasta tai palvelusta maksamasi summan.

  Jos et ole vielä maksanut luottolaskua, voit jättää sen maksamatta kokonaan tai osittain, kunnes laskun oikeellisuus on selvitetty.

  • Jos katsot vain osan laskusta perusteettomaksi, maksa riidaton osa laskusta viimeistään eräpäivänä.
  • Jos lasku on kokonaisuudessaan perusteeton, voit jättää laskun kokonaan maksamatta.

  Reklamaation laatimisessa voit käyttää apuna reklamaatioapuria.

 • Voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta tarjoaa maksutonta neuvontaa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua tilanteissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.

  Kuluttajaneuvonta

Lainsäädäntö 

 • Luotonantajavastuu tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on myyjän / palveluksen suorittajan sopimusrikkomuksen vuoksi oikeus esittää vaatimuksensa myös luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan. (Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §)

  Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että myyjä tai palveluntarjoaja laiminlyö velvoitteensa toimittaa sopimuksen mukainen tuote sovitussa ajassa.

  Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen vuoksi, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. (Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n 1 momentti)

  Kuluttajansuojan kannalta on perusteltua, että tilanteissa, joissa ostajan saama luotto on seuraus myyjän ja ulkopuolisen rahoittajan välisestä asianomaisen myyjän myyntitoiminnan rahoittamista koskevasta järjestelystä, ostajan asema myyjän suoritusvirheen vuoksi on samanlainen siitä riippumatta, kuka rahoitusjärjestelyn osapuolista muodollisesti on velkojana.

  Kuluttajansuojalaissa ei ole säädetty määräaikaa, jonka aikana kuluttajan on tehtävä hyvitysvaatimuksensa kaupan rahoittaneelle luotonantajalle. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 2007:6) mukaan sopimusehdoin ei voida ajallisesti rajoittaa kuluttajan oikeutta luotonantajaa kohtaan (voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun 39 § vastaa päätöksen antamishetkellä olleen kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:ää).

  Korkein oikeus on ratkaisullaan KKO 2007:6 lausunut luotonantajan vastuusta. Luotonantaja oli väittänyt, ettei kuluttajalla ollut enää oikeutta kohdistaa vaatimuksia siihen, koska tämä ei ollut huomauttanut laskusta kortin käyttöehtojen mukaisessa 14 päivän määräajassa, ja että vaatimus, joka oli esitetty luotonantajalle vasta yli puolentoista vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä, oli joka tapauksessa esitetty liian myöhään. Korkein oikeus totesi, ettei kortin käyttöehtoihin liitetyllä määräyksellä huomautuksen tekoajasta ollut voitu rajoittaa kuluttajasuojalain mukaisen väitteen esittämistä luotonantajaa kohtaan. Näin ollen sillä, että kuluttaja ei ollut esittänyt huomautusta kortin käyttöehtojen mukaisessa ajassa, ei ollut merkitystä luotonantajan sanotun säännöksen mukaiseen vastuuseen.