Matkan peruutus

Matkapaketin ostaneet

Saanko perua jo maksetun matkapaketin ja millä ehdoilla?

Matkustajalla on aina oikeus peruuttaa pakettimatka, mutta yleensä peruuttamisesta joutuu maksamaan peruutusmaksun. Jos matkan joutuu peruuttamaan poikkeuksellisen olosuhteen perusteella, saa pakettimatkan peruutuksen tehdä kuluitta . Matkojen kuluttoman peruuttamisen arviointi on tapauskohtaista.

Sekä matkanjärjestäjä että matkustaja voivat peruuttaa matkan matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jos ne todennäköisesti vaikuttavat matkan toteutumiseen sovitulla tavalla.

Poikkeuksellisina olosuhteina voidaan pitää esimerkiksi luonnonkatastrofeja, kuten laajoja maastopaloja.

Jos matkaa ei kohdemaan tilanteen takia ole mahdollista järjestää, matkanjärjestäjä peruu yleensä matkan itse, jolloin olet aina oikeutettu rahanpalautukseen. Matkaa ei siten yleensä ole tarpeen itse perua. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Jos matka on saaren toiselle laidalle eli ei suoraan palojen vaikutusalueelle, onko minulla silti oikeus peruuttaa matkapaketti kuluitta?

Tällaisissa tapauksissa joudutaan arvioimaan, mitä tarkoittaa välittömässä läheisyydessä ja kuinka laajasta alueesta puhutaan. Peruuttamisoikeus ei välttämättä ulotu koko saarelle. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.

Vastuullinen matkanjärjestäjä peruu matkan, jos on olemassa riski matkustajien turvallisuuden vaarantumisesta.

Yleensä kannattaa odottaa miten matkanjärjestäjä tilanteessa toimii. Myös matka-ajankohdalla on merkitystä. Jos matkan alkuun on vielä aikaa, kannattaa seurata rauhassa tilanteen kehittymistä.

Lue lisää

Matkapakettisopimuksen peruuttaminen

Matkapaketit ja luonnonkatastrofit 

Lennon ostaneet

Voinko itse perua ostamani lennon tai vaihtaa lentoliput kuluitta myöhempään ajankohtaan?

Kuluttajan oikeuksista peruuttaa tai siirtää reittimatka ei ole lainsäädäntöä. Oikeutesi riippuu siitä, sallivatko kuljetusyrityksen yleiset sopimusehdot ja lippuehdot lennon perumista tai siirtämistä toiseen ajankohtaan.

Jos poikkeusolosuhteissa kuljetusyrityksen ehdot ja käytännöt johtavat kohtuuttomaan tilanteeseen, sinulla saattaa olla oikeus hyvitykseen. Hyvityksen määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Voinko perua omatoimisesti varaamani majoituksen?

Voit peruuttaa omatoimisesti varaamasi hotellin varmuudella vain, jos hotellin peruutusehdot sallivat sen. Voit neuvotella hotellin kanssa mahdollista hyvityksistä. Jossain tilanteissa peruutusehtojen kohtuullistaminen voi olla mahdollista.

Lue lisää

Majoituspalvelut

Hyvitykset

Matkapaketin ostaneet

Onko minulla oikeus hyvitykseen maastopalojen takia keskeytyneestä matkapaketista?

Matkapalvelussa on virhe, jos se ei vastaa sovittua. Virhevastuu syntyy, vaikka virhe johtuisi poikkeuksellisista olosuhteista. Matkanjärjestäjän on pyrittävä oikaisemaan virhe matkakohteessa ja tarjottava vaihtoehtoisia ja vähintään samantasoisia palveluita tarpeen mukaan.

Maastopalojen vuoksi matkanjärjestäjällä voi olla rajalliset mahdollisuudet virheen oikaisuun tai korvaavien palveluiden tarjoamiseen.

  • Kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos esimerkiksi matka-aika lyhentyy sovitusta tai majoitusjärjestelyt eivät vastaa sopimusta.
  • Kuluttajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen esimerkiksi ylimääräisistä kuluista, jos virhe on johtunut matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä.

Kuinka kauan rahanpalautuksia pitää odottaa?

Jos kyse on peruuntuneesta matkapaketista, matkanjärjestäjän on palautettava rahat takaisin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisesta.

Lue lisää

Matkapaketin virheet ja hyvitykset 

Reklamaatioapuri – Matkapaketti 

Lennon ostaneet

Onko minulla oikeus hyvitykseen lentoyhtiön perumasta lennosta?

Jos lentoyhtiö peruu lennon, matkustaja saa valintansa mukaan valita lipun hinnan palautuksen tai uudelleenreitityksen myöhempänä ajankohtana.

Riippuen lennon peruutuksen syystä, voit olla lisäksi oikeutettu vakio- ja vahingonkorvaukseen.

Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa korvauksia, jos se pystyy osoittamaan lennon peruuntumisen johtuvan poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi suoritettu. Jos lennon peruuntumisen syynä on maastopalon kaltainen luonnonmullistus, ei lentoyhtiölle yleensä synny korvausvastuuta.

Kuinka kauan rahanpalautuksia pitää odottaa?

Jos kyse on omatoimisesti varatusta ja lentoyhtiön peruuttamasta lennosta ja valitset lipun hinnan palautuksen, lentoyhtiön täytyy palauttaa maksamasi hinta seitsemän päivän kuluessa.

Lue lisää

Lennon peruuntuminen