Voivatko luonnonkatastrofit matkakohteessa oikeuttaa matkapaketin perumiseen tai keskeyttämiseen?

Ennen matkaa tai matkan aikana voi ilmetä ennakoimattomia tapahtumia, joiden vuoksi matkustaja tai matkanjärjestäjä voi perua tai keskeyttää matkan ilman lisäkulu- tai vahingonkorvausvastuuta.

Saat peruuttaa matkan kuluitta ennen matkaa matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Vastaavilla perusteilla voit keskeyttää jo alkaneen matkan, jolloin sinulle tulee palauttaa toteutumatta jäävä osuus matkan hinnasta.

Poikkeuksellisina olosuhteina voidaan pitää esimerkiksi luonnonkatastrofeja, kuten tulvia, tulivuorenpurkauksia, maanjäristyksiä, hyökyaaltoja tai laajoja maastopaloja.

  • Matkustajan tulee varautua matkakohteen vaihtuviin sääolosuhteisiin ja esimerkiksi huomattavan korkeisiinkin lämpötiloihin.
  • Kuluton peruutusoikeus voi olla mahdollista silloin, jos on ilmeistä, että matkustusajankohtana matkakohteessa on niin poikkeuksellisen korkea lämpötila, että matkaan sisältyviä palveluita ei voi toteuttaa sovitulla tavalla tai lämpötilasta aiheutuisi matkustajalle erityisiä terveysriskejä. Arvioinnissa voidaan huomioida myös se, mitä tietoja matkanjärjestäjä on ennen sopimuksen tekemistä antanut matkakohteen tyypillisistä lämpötiloista ja muista sääolosuhteista.

Myös matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka, jos poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla

Lue myös