Researrangörens konkurs

Om researrangören går i konkurs före eller under din resa, följ instruktionerna på denna sida.

 • Kontakta guiden. Om det inte finns någon guide, kontakta finska konsulatet. Som EU-medborgare har du rätt att få betjäning också hos en annan EU-medlemsstats diplomat- eller konsulsmyndighet. Under tjänstetid (kl. 8.00–16.15) kan du be om råd också av Konkurrens- och konsumentverket.

  I konkurssituationer ska resenärer i första hand alltid använda den returtransport som ordnas av KKV. I vissa situationer kan det också vara ett alternativ att fortsätta resan. Följ KKV:s anvisningar och kontakta KKV vid behov.

  Vid en konkurs lönar det sig att följa med Konkurrens- och konsumentverkets webbplats, sociala medier och tv- och radionyheter.

 • Om du ännu inte har rest iväg, men redan har betalat resan eller har ett presentkort som berättigar till en paketresa, följ KKV:s webbplats och de anvisningar KKV ger till medierna.

  Om du har köpt din resa av en förmedlare får du tillbaka dina pengar av förmedlaren, om denna ännu inte har betalat pengarna till researrangören.

  Då researrangören går i konkurs kan resenärerna ansöka om ersättning för utebliven service. I andra insolvenssituationer än konkurser kan ersättning sökas endast om KKV har konstaterat att researrangören är klart och ostridigt insolvent.

  Ansökan om ersättning beror på hur resenären har betalat sin resa

  Om du har betalat resan med kreditkort, kontakta ditt kreditkortsbolag, där du får anvisningar om hur du ansöker om ersättning.

  Om du har betalat resan kontant eller via betalningsöverföring ska du ansöka om ersättning hos KKV. Om det är fråga om en paketresa kan resenärerna i allmänhet få tillbaka sina pengar från den garanti som researrangören ställt hos KKV.