Luottosopimuksen peruminen

Luottosopimuksen voi perua ilmoittamalla siitä luotonantajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Luotonantajalla voi olla oikeus vaatia luoton perumisesta korvausta. Peruutustilanteessa rahat on toimitettava luotonantajan tilille viivytyksettä.

Luottosopimuksen voi perua määräajassa

Voit perua kuluttajaluottosopimuksen 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin olet saanut luottosopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Jos sopimus on toimitettu sinulle jälkikäteen, peruutusaika alkaa sopimuksen saatuasi.

Ilmoita luoton perumisesta luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Syytä perumiselle ei tarvitse kertoa.

Luotonantajalla voi olla oikeus vaatia korvausta

Luotonantaja voi vaatia korvausta, jos peruuttamiskorvauksesta on kerrottu ennen sopimuksen tekoa ja siitä on maininta sopimusehdoissa. Korvauksen määrä on yleensä luoton korko siltä ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Jos luotto otetaan etämyyntinä eli sähköpostilla, puhelimella tai muulla viestintävälineellä, luotonantajan oikeus korvaukseen riippuu muun muassa luoton suuruudesta:

  • 200–75 000 euron suuruisessa luotossa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä
  • alle 200 euron tai yli 75 000 euron luotossa luotonantaja saa vaatia luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Rahat on palautettava luotonantajalle viivytyksettä

Rahat on toimitettava luotonantajan tilille viivytyksettä, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Jos rahoja ei palauteta 30 vuorokauden kuluttua, peruuttaminen raukeaa ja alkuperäinen sopimus tulee voimaan.