Keskeiset sisällöt

  • Kaupankäynnin muodot
  • Kuluttajalainsäädäntö
  • Sosiaalisesti kestävä ja vastuullinen kulutus
  • Kuluttajan tietolähteet ja auttavat tahot
  • Verkkokauppa