En mängd anmälningar om Health Group Finlands, Super Living Products och Vitaelife Pharmas telefonmarknadsföring

Konsument- och konkurrensverket (KKV) har fått en mängd kontakter från konsumenter gällande företagen Super Living Products Ltd, Health Group Finland Oü och Vitaelife Pharma Oü som säljer eltandborstar och vitaminer per telefon. Konsumenter har trott sig att endast ha beställt en provförpackning, men har mot sin vilja eller på grund av bristfällig eller vilseledande information blivit bundna till långa prenumerationer.

Enligt anmälningar från konsumenter marknadsför Health Group Finland åtminstone eltandborstar av märkena Sonic care och Sonic Pro. Enligt Estlands handelsregister är det fråga om samma företag som Regimen, som tidigare marknadsfört kosttillskott av märket Vitaelife Pharma och vars vilseledande telefonmarknadsföring konsumentombudsmannen var tvungen att ingripa i 2018. Enligt konsumenters anmälningar är det Vitaelife Pharma, ett företag som också finns i Estlands handelsregister, som ligger bakom den vilseledande telefonmarknadsföringen. Säljsamtalen sker dock på finska. Konsumentombudsmannen utreder saken och överväger därefter vidare åtgärder.

För cirka ett år sedan varnade Konsument- och konkurrensverket konsumenterna för det Hongkong-baserade postorder- och webbhandelsföretaget Super Living Products vilseledande telefonmarknadsföring av eltandborstar av märke Dentle. Enligt anmälningar från konsumenter pågår den vilseledande försäljningen fortfarande.

Konsumenter uppger sig ha trott att de endast ha beställt en provförpackning. Senare har det framgått av fakturan och orderbekräftelsen som följt med beställningen att konsumenten ändå förbundit sig till ett tidsbundet avtal, enligt vilket tilläggsförpackningar med vitaminer eller borsthuvuden till eltandborsten skickas med jämna mellanrum till en separat kostnad. Företagens kundservice har meddelat de kunder som reklamerat att det inte går att bli av med det tidsbundna avtalet innan det löper ut.

– Telefonförsäljningssituationen dyker upp oväntat, och det kan vara svårt för konsumenten att tacka nej till att beställa. Man ska komma ihåg att det aldrig föreligger något köptvång och att ett samtal alltid går att avsluta, säger ledande sakkunnig Raija Marttala från Konsument- och konkurrensverket.

Avtalet ska motsvara det man kommit överens om på telefon

Under säljsamtalet ska säljaren tydligt och begripligt berätta vad beställningen innehåller och hur avtalet kan sägas upp. I stället för introduktionsförmånen ska säljaren särskilt framhäva att det handlar om en fortlöpande prenumeration. Informationen ska ges innan konsumenten går med på att beställa i stället för att nämna prenumerationen först i slutet av samtalet när informationen upprepas. Säljaren kan inte heller avvika från det som sagts på telefon i orderbekräftelsen eller ersätta bristerna i säljsamtalet med den.

I en tvist måste företaget kunna bevisa att konsumenten under säljsamtalet entydigt förbundit sig till en avgiftsbelagd fortlöpande prenumeration och att avtalets innehåll även annars motsvarar det som överenskommits under samtalet. Konsumenten har rätt att få lyssna på en inspelning av säljsamtalet om han eller hon så önskar.

Man ska upplysa om 14 dagars ångerrätt under säljsamtalet

Konsumenten har i regel rätt att ångra ett avtal som ingåtts per telefon inom 14 dagar efter det att varan eller det första varupartiet togs emot. Ångerrätten gäller även produkter som är förseglade av hälso- och hygienskäl om inte konsumenten har brutit förseglingen, som kan vara ett skyddsomslag eller en skyddsfilm.

Under säljsamtalet ska säljaren ge information om ångerrätten och hur den kan utnyttjas. I annat fall förlängs ångerrätten som längst med ett år från den ursprungliga.

Enligt bestämmelserna om distansförsäljning har du rätt att ångra även beställningen av en provförpackning genom att meddela säljaren om detta. Även en provförpackning som är förseglad av hälso- och hygienskäl får returneras om du inte har brutit produktens försegling (t.ex. ett skyddsomslag eller en skyddsfilm).

Anvisningar för konsumenter

  • Om du har fått en faktura från ett företag där du debiteras för annat än en provförpackning eller beställningen, även om du anser att du endast beställt ett produktprov av företaget, ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget där du meddelar att du bestrider betalningskravet. Motivera till exempel enligt följande: ”På basis av ett försäljningssamtal har jag beställt ett produktprov och betalat leveranskostnaderna för det. Jag har inte gjort några andra beställningar.” Du kan även använda vår webbapplikation Reklamationstjänsten för att reklamera. Spara din reklamation.
  • Om fakturan går till indrivning ska du reklamera indrivningen skriftligt till indrivningsföretaget. När du bestrider din betalningsskyldighet och motiverar varför fakturan är obefogad, får indrivningen enligt lagen inte fortsätta innan ärendet utreds.
  • Om reklamationen inte leder till resultat lönar det sig att kontakta konsumentrådgivningen.
  • Vilseledande marknadsföring kan anmälas hos konsumentombudsmannen.

Läs mer:
Faktura utan beställning eller ”gratis” provpaket, beställningsfällor

Telefonförsäljning av eltandborstar orsakar tråkiga överraskningar hos konsumenter (7.6.2019)

Konsumentombudsmannen ingrep i telefonmarknadsföringen av kosttillskott (8.5.2019)

Vilseledande telefonförsäljning av kosttillskott och naturprodukter plågar de äldre (9.4.2020)

Konkurrens- och konsumentverket: Regleringen av telefonförsäljning måste skärpas (16.6.2020)