Indrivningsbrev som gäller Fi-Nergy Voimas ogiltiga fakturor ska inte betalas

Elbolaget Fi-Nergy Voimas tidigare kunder ska fortsättningsvis vara uppmärksamma. Fler av dem har fått ogiltiga indrivningsbrev, även om de redan tidigare skulle ha bestridit fakturan och gjort en reklamation.

KKV berättade i ett meddelande den 10 september 2021 att elbolaget 365 Hankinta har skickat ogiltiga fakturor som inte ska betalas. Under september månad har det även framkommit att Fi-Nergy Voimas tidigare kunder har fått ogiltiga indrivningsbrev. Båda elbolagens eldistribution avbröts i juni 2021 eftersom en balansansvarig saknades och kunderna övergick då till andra elbolag.

Fi-Nergy Voimas tidigare kunder har under september månad fått brev av en indrivningsbyrå med rubriken ”Selvityspyyntö puuttuvasta suorituksesta” d.v.s. ”Begäran om utredning av saknad betalning”. Konsumenterna säger att de tidigare har bestridit sin betalningsskyldighet och reklamerat fakturorna till Fi-Nergy Voima. Enligt indrivningslagen får indrivning per brev inte fortsätta om gäldenären har bestridit sin betalningsskyldighet på sakliga grunder.

För några av de konsumenter som har fått indrivningsbrev har elavtalet med Fi-Nergy Voima löpt ut redan i slutet av 2020 eller början av 2021. I breven påstås det trots allt felaktigt att Fi-Nergy Voima skulle ha försett kunden med el fram till den 10 juni 2021, det vill säga tills företagets eldistribution avbröts.

En del av Fi-Nergy Voimas tidigare kunder har uppgett att de också har fått ett indrivningsbrev gällande förhandsfakturering för perioden efter 10 juni 2021, till exempel för perioden augusti-september 2021. Det är uppenbart att indrivningen saknar grund, eftersom den gäller en tid då Fi-Nergy Voima inte längre kunde leverera el.

Fi-Nergy Voimas fakturor ska inte betalas. Det lönar sig att göra en reklamation till indrivningsbyråns kundtjänst och om indrivningen fortsätter kan du vid behov kontakta KKV: s konsumentrådgivning.

Omfattande problem med förhandsfaktureringen – konsumenterna väntar på sina pengar

Fi-Nergy Voima samlade in förskottsbetalningar i sin fakturering och då kunden har sagt upp avtalet, skulle bolaget ha skickat en slutfaktura och återbetalat de extra betalningarna till kunden. Många konsumenter har flera hundra euro i fordringar hos Fi-Nergy Voima. Konsumenterna har gjort reklamationer om sina fordringar till bolaget, men pengarna har inte återbetalats.