Näthandel samt postorder- och telefonförsäljning är distansförsäljning

Distansförsäljning är handel där köparen och säljaren inte är närvarande samtidigt. Köpet och den föregående marknadsföringen sker helt och håller per e-post, per telefon eller via andra medier.

Typisk distansförsäljning är näthandel, telefonförsäljning och postorderförsäljning. För distansförsäljningen finns vissa undantagsregler jämfört med normal handel. Exempelvis omfattas de flesta produkterna av ångerrätt.

Det spelar ingen roll hur varan levereras. Om själva avtalet har ingåtts på distans är det frågan om distansförsäljning även om varan avhämtas i en butik.

Det är däremot inte frågan om distansförsäljning exempelvis om

  • konsumenten kontaktar sin närbutik per telefon eller e-post och ber om leverans av varor till sitt hem, dit säljaren av kundserviceskäl går med på att leverera dem.
  • konsumenten bokar en tid till tandläkaren eller frisören per telefon.

Företagen måste följa reglerna för distansförsäljning och kan inte ställa upp villkor som är sämre än konsumentens lagstadgade rättigheter.

Uppdaterad 2.6.2014 Skriv ut