Vilseledande information i marknadsföring och kundrelationer

Vid marknadsföring och i kundrelationer får osann eller vilseledande information inte lämnas om den kan leda till att konsumenten fattar ett sådant köpbeslut eller något annat beslut om en vara eller tjänst som hen annars inte skulle ha fattat.

Även om den information som ges i marknadsföringen eller i kundrelationen om konsumtionsnyttigheten i sig är riktig, är det förbjudet att ge den om helhetsintrycket är vilseledande.

Vilseledande kan vara till exempel

 • att packa en vara i en oproportionerligt stor förpackning, även om förpackningen innehåller information om produktens storlek
 • en rubrik eller en bild i en reklam, även om texten innehåller korrekt information.

Förfarandet kan anses vara vilseledande även om företaget har handlat omsorgsfullt. En sådan situation kan vara till exempel en situation där informationen i marknadsföringen trots företagets omsorgsfulla åtgärder är osann och därför ägnad att påverka konsumentens beslutsfattande.

Vad kan vilseledande uppgifter ha att göra med?

Osann eller vilseledande information kan gälla flera omständigheter, såsom

 • förekomst, tillgänglighet, art, kvalitet, mängd och andra viktiga egenskape
 • ursprung, tillverkningssätt och tillverkningstid, användning och inverkan samt resultat av test som utförts på nyttigheten
 • pris och grunderna för prissättningen
 • särskilda prisförmåner såsom rabatter och stamkundsförmåner
 • betalningsvillkor
 • leveranstid och andra leveransvillkor.

Vilseledande är till exempel om företaget marknadsför en långvarig produktorder så att kunden tror att hen endast beställer en gratis provförpackning av engångsnatur.

Osann eller vilseledande information kan också gälla

 • säljmetodens karaktär, till exempel slutförsäljning
 • kundservice efter att avtalet ingåtts och behandling av kundklagomål
 • behov av och tillgång till service, reparationer och reservdelar
 • näringsidkarens eller dennes företrädares identitet, kontaktuppgifter och ställning på marknaden
 • näringsidkarens rättigheter och skyldigheter
 • konsumentens rättigheter, skyldigheter och risker.