Anmälan om osaklig eller felaktig marknadsföring

Om du såg en osaklig reklam kan du ge företaget respons. Att ge respons till ett företag är oftast det effektivaste sättet är förbättra ett företags handlingssätt. Ett ansvarsfullt företag lyssnar på sina kunder och därför är det bra att ge respons.

 • Ge respons på något av följande sätt:

  • ring företagets kundservice eller kontakta företagets övriga kundservicekanal
  • fyll i ett responsformulär på företagets webbplats
  • skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande eller brev till företaget.

  Du kan också ge respons till ett reklamverktyg, såsom en tidskrift eller en tv-kanal.

  Utnyttja mallformuläret

  I responsen kan du utnyttja mallformuläret. Ladda först ner formuläret på din dator, fyll i det och skicka det till företaget.

 • Tog en vara slut mitt under en pågående kampanj eller fanns det felaktig information i reklamen? Lämna ett klagomål (en reklamation) till företaget så snart som möjligt efter att du har upptäckt ett problem.

  För att underlätta utredningen av eventuella konflikter är det bra att lämna in klagomålet skriftligen, t.ex. per e-post, varvid meddelandet och svaret på det sparas och senare kan skickas till konsumentrådgivningen för utredning av ärendet. Du kan också använda formuläret ovan.

   

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Normal servicetid måndag–onsdag kl 9–12, torsdag kl 12–15. Obs! Stängd 20.6.

  Obs! Avvikande öppettider i konsumentrådgivningen. Kontaktblanketten stängs för veckoslutet under sommaren på fredagar kl. 15 och öppnas igen på måndagen klo 9.

 • Gör en anmälan till konsumentombudsmannen

  Du kan anmäla osaklig marknadsföring till konsumentombudsmannen, som övervakar att marknadsföringen är lagenlig. Du kan göra anmälan anonymt. Observera att man inte besvarar kontakterna personligen. Alla kontakter gås igenom och sparas i KKV:s datasystem.

  Andra myndigheter som utövar tillsyn över marknadsföring

  Marknadsföring av tobaks- och alkoholprodukter

  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken övervakar marknadsföringen av tobak och alkohol. 

  Marknadsföring av livsmedel

  Livsmedelsverket övervakar marknadsföringen av och kvaliteten på livsmedel samt växters och djurs hälsa. 

  De kommunala hälsoinspektörerna  kontrollerar och övervakar bland annat förpackningsmärkningar. Man kan ställa frågor om livsmedel och ge respons samt klaga bland annat över förpackningsmärkningar till hälsoinspektören. 

  Marknadsföring av läkemedel

  Fimea övervakar marknadsföringen av läkemedel i enlighet med normerna i läkemedelslagen och -förordningarna. 

  Produkternas och tjänsternas säkerhet

  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar produkternas och tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet.

Lue myös

Reklamationstjänsten

11.11.2021 | Avtal

Konsumentombudsmannen

2.12.2021 | Konsumentombudsman