Inkvarteringstjänster

Du har rätt till gottgörelse om inkvarteringen inte motsvarar det överenskomna eller annars är bristfällig. Om du har bokat inkvartering av ett företag kan du i problemsituationer vända dig till konsumentrådgivningen. Bokning av stugor mellan privatpersoner behandlas inte av konsumentrådgivningen.

Det finns ingen uttrycklig lagstiftning om enskilda inkvarteringstjänster, såsom bokning av hotellrum eller semesterstugor, men konsumentskyddet och de konsumenträttsliga principerna gäller också dessa.

Bokning av inkvartering

Hotell- och stuginkvartering kan bokas direkt hos inkvarteringsrörelsen eller via bokningssidor på webben. När du bokar boende via en webbplats, läs bokningsvillkoren och -praxisen särskilt noggrant. Var särskilt uppmärksam på vem inkvarteringsavtalet ingås med och vem du ska vända dig till i problemsituationer.

Var även i övrigt noggrann och kontrollera att datum och andra uppgifter är korrekta när du bokar samt när du fått bokningsbekräftelsen. Om du upptäcker fel i din bokning ska du omedelbart kontakta bokningsrörelsen eller bokningssidan.

Bokningssidan ansvarar för att systemet fungerar. Bokningssidan ansvarar normalt inte själv för inkvarteringen utan för att den har skött sitt förmedlingsuppdrag omsorgsfullt.

Så här hyr du inkvartering tryggt

De som erbjuder inkvarteringstjänster är i allmänhet tillförlitliga, men du kan minska dina risker genom att handla med eftertanke och i förväg utreda bakgrunden till den som tillhandahåller inkvarteringen.

 • Gör inga förhastade bokningar. Förbehåll dig med reservation till hyresvärdar som kräver ett snabbt bokningsbeslut och betalning.
 • Kontrollera hur öppet hyresvärden berättar om sig själv och hyresobjektet till exempel i hyresannonsen och på sin webbplats. Om uppgifterna är bristfälliga och du trots begäran inte får mer information ska du noga överväga om det är en bra idé att hyra objektet.
 • Undersök att stugan och företaget verkligen existerar. Att företaget existerar kan du utreda till exempel i företags- och organisationsdatasystemet. Att en stuga existerar kan du kontrollera till exempel med hjälp av en karttjänst på webben. Med sökmotorer på webben kan man också försöka kontrollera ursprunget till bilderna som visas.
 • Du kan läsa om andra kunders erfarenheter av inkvarteringsobjektet eller hyresvärden. Det är emellertid bra att förhålla sig sunt kritiskt till kundbedömningar på webben.
 • Betala bokningen med kreditkort om möjligt. Om problem uppstår kan du också kräva återbetalning från kreditkortsbolaget.

Kan jag avboka inkvarteringen?

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt som skulle gälla inkvarteringstjänster. Ångerrätten på 14 dygn som gäller vid näthandel omfattar inte hotell- eller stuginkvartering som bokats för en viss tidpunkt.

I normala fall kan du avboka en inkvartering du bokat på egen hand endast om boknings- och avbokningsvillkoren tillåter det.

Många inkvarteringstjänster ger konsumenterna möjlighet att avboka eller flytta en bokning. Även om företaget i allmänhet erbjuder ångerrätt kan det hända att den har uteslutits i förmånliga erbjuden. Villkoren för avbokning varierar också till exempel i fråga om tidsfrister och därför bör man läsa bokningsvillkoren noggrant.

I vissa undantagsfall kan tillämpning av normala avbokningsvillkor leda till en orimlig situation för dig. Så kan det vara till exempel om du på grund av en exceptionell situation (till exempel plötsligt insjuknande eller myndighetsbegränsningar) inte alls kan utnyttja inkvarteringen. Huruvida tillämpningen av villkoren leder till orimlighet ska bedömas från fall till fall. Du kan själv förbereda dig på överraskande situationer till exempel genom att sörja för ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd.

Hur gör man om det finns brister i inkvarteringen? 

 • På så sätt kan problemen åtgärdas genast. Ofta sköts ärendet efter ett muntligt påpekande, men om situationen inte åtgärdas utan dröjsmål är det bra att göra reklamationen också till exempel per e-post. På så sätt kan du i efterhand visa att du har meddelat om problemen och gett inkvarteringsrörelsen möjlighet att rätta till situationen.

  Företaget bör åtgärda bristerna så snabbt som möjligt. I synnerhet om bristerna är betydande kan det som gottgörelse också bli fråga om att få byta till ett annat rum eller en stuga på motsvarande nivå.

  Om inkvarteringsföretaget inte avhjälper bristerna eller om bristen är sådan att den inte kan avhjälpas, kan situationen kompenseras med ett prisavdrag som motsvarar felet. Om bristen är betydande kan det vara möjligt att häva avtalet. I vissa situationer kan man också kräva skadestånd av inkvarteringsrörelsen. Man kan inte få gottgörelse för förargelse och förtret.

 • Observera att konsumentskyddet endast gäller avtal mellan konsumenter och näringsidkare. Om till exempel hyresvärden för en stuga är en privatperson, kan konsumentmyndigheterna inte hjälpa dig vid meningsskiljaktigheter. Till exempel betraktas en fysisk person som fortlöpande hyr en semesterstuga inte som en näringsidkare.

  Konsumentrådgivningens telefonservice

  Servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15

  OBS! Telefontjänst är stängd torsdagen den 28 mars. Kontaktblanketten stänger torsdagen den 28 mars klockan 15. Tjänsterna öppnas igen på tisdag den 2 april.

  Konsumentrådgivningens kontaktblankett

  (normalt 24 h)

  Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post senast inom en vecka.

  Om inkvarteringsföretaget ligger i ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du kontakta Konsument Europa Finland.

  Konsument Europa Finland

  Betjäningstid mån–to kl 9–12

  Konsument Europa Finland hjälper konsumenter i problem med handel över gränserna t.ex. resande och e-handel.