Tips för läraren och fortbildaren steg för steg

Undervisning enligt stigmodeller och planering av undervisningen

Man närmar sig ämnena säljaransvar och köpande genom fenomen som är välkända för eleverna och som kan handla om flera delområden inom konsumtion och handel samtidigt. Det lönar sig att granska innehållet via bekanta fenomen och verksamhetsmiljöer som hjälper eleverna att koppla ämnet till sin vardag och bransch.

I högklassig undervisning är lärandet är ett kontinuum där kunskap bygger på det man lärt sig tidigare.

Etapp Exempel på innehåll
Steg 1: Jag är verksam inom företaget Affärerna och värdena bakom verksamheten, företagets värden, vision och mission, hållbarhet och etiska verksamhetsmetoder, affärsverksamhetsplaner.
Steg 2: Jag marknadsförIdentifierbarheten hos marknadsföringen och rollerna, beaktande av målgrupperna, god marknadsföringssed, uppgifter om produkten, olämpligt förfarande.
Steg 3: Jag gör affärer Försäljning i fysisk affär, webbutiker, distansförsäljning, hemförsäljning, avtal betalningssätt.
Steg 4: Jag upprätthåller kundrelationen Korrekt skötsel av fel- och dröjsmålssituationer, garanti, reklamation och kundrespons, service, användarsupport, fakturering och avtalsändringar.  
Steg 5: Jag eftemarknadsför eller avslutar kundrelationen Fakturering, indrivning, avslutande av avtal, kundrespons, eftermarknadsföring.

Fördjupad kunskap enligt utbildningsnivå

Yrkesmässiga grunder och företagarfostran inom den grundläggande utbildningen

Undervisningen ger en uppfattning om handelns verksamhetsmiljö. Målet med undervisningen är att uppmuntra eleven till att identifiera och namnge konsumentskyddsfenomen i affärsverksamhet inom utbildningsbranschen. Eleven får hjälp med att skaffa sig en helhetsbild av sin verksamhetsmiljö.

Yrkesutbildning

Undervisningens fokus ligger på att träna på handlingar som är centrala för konsumentskyddet inom utbildningsområdet. I undervisningen sker inlärningen genom att göra. Eleven får hjälp med att förstå orsakssammanhang samt konsekvenser av de egna handlingarna.

Yrkesutbildning på högre nivå och sakkunnighet

Undervisningen och handledningen siktar på tillämpning och problemlösning. Undervisningen och lärandet fokuserar på att tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna på olika slags nya omständigheter samt på att få en djup förståelse av orsakssammanhangen.

Obs! Vi håller på att förnya vår hemsida och allt är inte klart. Du kan fortfarande hitta material relaterat till inköpsvägar på våra gamla sidor Inköpsväg och Säljaransvarsväg.