Palveluiden hinnasta sopiminen

Palvelutöiden (esim. remontti- ja korjaustöiden) hinnasta kannattaa aina sopia kirjallisesti. Palvelun hinnasta osapuolet voivat sopia erikseen esimerkiksi niin, että hinta perustuu hinta-arvioon, kiinteään hintaan, suuntaa-antavaan hintatietoon tai enimmäishintaan.

Yrityksen on pystyttävä perustelemaan väitteensä, jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko sopimuksessa mainitulla hinnalla tarkoitettu hinta-arviota vai suuntaa antavaa hintatietoa.

Jos hinnasta ei ole sovittu, palvelusta on maksettava yrityksen pyytämä hinta. Hinta ei kuitenkaan voi olla kohtuuton. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työn sisältö ja laajuus, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimusajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa.

Kiinteä hinta

Jos on sovittu työn tekemisestä kiinteällä hinnalla, summa pysyy samana, vaikka esim. työhön käytetty aika tai tarvikekustannukset muuttuisivat. Yritys ei voi siis laskuttaa sovittua kiinteää hintaa enempää. Toisaalta yrityksen ei myöskään tarvitse alentaa hintaa, jos työ tulee oletettua halvemmaksi.

Hinta-arvio

Remontti- ja korjaustöiden kohdalla on tavallista, että yritys ei sitoudu kiinteään hintaan, vaan antaa hinta- tai kustannusarvionsa, kun on tutustunut korjattavaan kohteeseen tai laitteeseen. Yrityksen on hinta-arviota antaessaan ilmoitettava asiakkaalle selkeästi, koskeeko hinta-arvio vain työn osuutta, materiaaleja tai varaosia. Jos näin ei ole tehty, hinta-arvio tarkoittaa palvelun kokonaishintaa.

Yrityksellä on oikeus vaatia maksu hinta-arvion tekemisestä, mutta maksullisuudesta on kerrottava etukäteen. Yrityksen pitää pysyä hinta-arviossa, mutta perustelluista syistä sen voi ylittää enintään 15 prosentilla. Mahdollisista lisätöistä pitää sopia työn tilaajan kanssa. Yritys ei saa periä hinta-arvion mukaista hintaa, jos lopullinen hinta jää alle hinta-arvion.

Suuntaa-antava hintatieto

Suuntaa-antava hintatieto annetaan usein silloin, kun yritys ei ole vielä tutustunut kohteeseen tai korjattavaan laitteeseen. Tilaajan on silloin varauduttava ilmoitetun hinnan ylittymiseen.

Jos suuntaa-antava hintatieto kuitenkin näyttää ylittyvän merkittävästi, yrityksen pitää ilmoittaa viipymättä asiasta työn tilaajalle ja sen on tarvittaessa keskeytettävä työ.

Enimmäishinta

Enimmäishinta on työn hinnan yläraja. Yritys ei saa laskuttaa sovittua enimmäishintaa enempää, vaikka työstä aiheutuisi suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua, jos työn tai työssä käytettävien materiaalien kustannukset ovatkin pienemmät.


Asiasanat: Hinta, Palvelu
Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.