Sopimuksen kesto

Kertasopimus

Kertasopimuksissa osapuolet täyttävät velvoitteensa yhdellä kertaa. Kertasopimuksia ovat esimerkiksi ruokakauppaostos, autokauppa ja asuntokauppa.

Pitkäkestoiset sopimukset

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu kunnes se irtisanotaan. Se päättyy sopimuksessa määritellyn irtisanomisajan kuluttua. Tyypillisiä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ovat muun muassa sähkö-, jätehuolto- ja kaukolämpösopimukset sekä lehtien kestotilaussopimukset.

Määräaikainen sopimus päättyy tietyn määräajan (esimerkiksi 12 kuukauden) kuluttua loppuun. Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen on kiellettyä eli määräaikaisen sopimuksen määräajan umpeuduttua sopimus ei saa jatkua automaattisesti uutena määräaikaisena sopimuksena. Sallittuja ovat sen sijaan sellaiset määräaikaiset sopimukset, jotka muuttuvat määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa oleviksi ja ovat irtisanottavissa normaalilla irtisanomisajalla. Jos yritys tarjoaa kuluttajalle tällaista sopimusmallia, hänelle täytyy etukäteen selkeästi kertoa, että sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä.

Sopimuksen irtisanominen


Asiasanat: Sopimus
Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.