Ilmainen-sanan käyttö markkinoinnissa

Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia. Jos ilmainen-sanaa käytetään tarjousten yhdessä, yrityksen on varmistuttava siitä, ettei markkinoinnin kokonaisvaikutelma johda harhaan. Ilmaisena mainostettu etu ei saa olla mainoksen pääviesti.

Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia.

Yritys ei voi markkinoida tuotetta ilmaisena tai maksuttomana, jos sinun on maksettava muuta kuin tuotteen tilaamisesta, noutamisesta tai toimittamisesta aiheutuvat välttämättömät vähimmäiskulut, esimerkiksi tavanomainen postimaksu.

Yrityksen on kerrottava kyseisistä kuluista sinulle selkeästi tarjouksen yhteydessä.

Ilmainen-sanan käyttö lisätarjousten yhteydessä

Kun ilmainen-sanaa käytetään yhdistetyissä tarjouksissa, yrityksen on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei markkinoinnin kokonaisvaikutelma ole harhaanjohtava.

Ilmaisena markkinoitava etu ei saa hallita mainosta päätuotteen kustannuksella.

Kylkiäiset

Kylkiäinen on itse päätuotteesta irrallinen kaupanpäällinen, jonka saaminen edellyttää päätuotteen ostamista: esimerkiksi osta yksi, saat toisen ilmaiseksi. Yrityksen on kerrottava markkinoinnissaan, millä edellytyksillä voit saada kylkiäisen.

Jos kylkiäistä markkinoidaan ilmaisena, yrityksen on ilmoitettava markkinoinnissaan, mitä sinun on maksettava päätuotteesta, jotta voit saada edun.

Lisäksi yrityksen on otettava huomioon, että se ei voi nostaa maksullisen tuotteen hintaa ilmaisena tarjottavan tuotteen kustannusten kattamiseksi.

Esimerkkejä sallitusta mainonnasta:

  • Myyjä voi markkinoida torstain lehden ostajalle ilmaista kahvipakettia, jos lehteä myydään muina päivinä samaan hintaan ilman kahvipakettia.
  • Myyjä voi käyttää sampoopullon markkinoinnissa ilmausta 25 prosenttia lisää ilmaiseksi, jos pullo sisältää 25 prosenttia enemmän sampoota kuin samanhintainen pullo.

Pakettitarjoukset

Pakettitarjouksiin pätevät samat säännöt kuin kylkiäisiin.

Yritys voi markkinoida esimerkiksi ilmaisia puheluita kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta, jos maksettavaksesi tulevat kulut ilmoitetaan selvästi koko sopimuskaudelta, tarjous koskee uusia asiakkaita ja nykyiset asiakkaat eivät saa kyseisiä puheluita vastikkeetta.