Kuluttajan oikeus hyvitykseen

Kuluttajalla on oikeus rahalliseen tai muuhun taloudelliseen hyvitykseen, jos elinkeinonharjoittajan markkinointi tai menettely asiakassuhteessa on rikkonut kuluttajansuojalain säännöksiä ja vaikuttanut kuluttajan päätökseen esimerkiksi ostaa tuote tai olla vaihtamatta toiseen palveluntarjoajaan.

Hyvitys voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja on

  • markkinoinnissaan jättänyt antamatta olennaisia tuotetta koskevia tietoja
  • markkinoinut tuotetta harhaanjohtavasti tai totuudenvastaisesti
  • antanut taloudellisesti epäedullisia tietoja sopimuksesta
  • antanut perinnässä velalliselle vääriä tietoja tämän oikeuksista tai uhannut perintätoimilla, joihin velkojalla ei ole oikeutta ryhtyä.

Kuluttaja voi vaatia hyvityksenä hinnanalennusta tai kaupan purkua sekä vahingonkorvausta seuraavissa tilanteissa:

Oikeus hinnanalennukseen

Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos puutteelliset tiedot saavat kuluttajan ostamaan tuotteen, jota hän ei riittävillä tiedoilla olisi ostanut

Hinnanalennuksen suuruus määritellään tapauskohtaisesti. Hinnanalennuksen on oltava elinkeinonharjoittajan menettelyyn nähden kohtuullinen. Hinnanalennuksen suuruuteen vaikuttaa siten esimerkiksi se, miten moitittavasti elinkeinonharjoittaja on menetellyt.

Oikeus hinnanalennukseen ei edellytä, että elinkeinonharjoittaja olisi toiminut lain vastaisesti tahallaan tai huolimattomasti.

Oikeus kaupan purkamiseen

Kuluttaja voi vaatia kaupan purkamista esimerkiksi, jos

  • tavarassa ilmenee virhe siitä huolimatta, että myyjä on yrittänyt korjata samaa virhettä jo aiemmin
  • palvelun toimittaminen viivästyy olennaisesti.

Oikeus vahingonkorvaukseen

Oikeus vahingonkorvaukseen edellyttää, että elinkeinonharjoittaja on tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut kuluttajalle vahinkoa.

Kuluttajalle aiheutunut vahinko voi koostua esimerkiksi kuluttajalle aiheutuneiden matkakulujen korvaamisesta tilanteessa, jossa liikkeessä ei ollut tarjolla mainostettua tavaraa.

Pahasta mielestä ei voi vaatia vahingonkorvausta.