Kuluttaja-arvostelut

Kuluttaja-arvosteluita julkaisevien yritysten on kerrottava, ovatko ne varmistaneet, että arviot ovat todellisuudessa peräisin kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai käyttäneet sitä.

Myyjän verkkosivuilla olevien kuluttaja-arvostelujen on vastattava todellisten kuluttajien osto- tai käyttökokemuksia. Vaatimus koskee arvosteluita, joissa käsitellään tavaroita tai palveluita sekä yrityksen niiden myyntiin liittyvää palvelua, kuten luotettavuutta tai toimitusaikoja.

Myynnin edistämiseksi on kiellettyä

 • tekaistujen kuluttaja-arvostelujen tai suosittelujen esittäminen
 • kuluttaja-arvostelujen tai suosittelujen ostaminen
 • kuluttaja-arvostelujen tai sosiaalisen median suosittelujen vääristeleminen. Arvioiden hylkäämiselle, muokkaamiselle tai poistamiselle on oltava perusteltu syy, kuten epäasiallinen kielenkäyttö tai perusteltu epäily arvion aitoudesta.

Kuluttaja-arvosteluita tarjoavan yrityksen on annettava kuluttajille tieto siitä,

 • onko julkaistujen kuluttaja-arvostelujen varmistettu olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet kulutushyödykettä tai ostaneet sen
 • miten kuluttaja-arvostelun aitous on varmistettu. Jos yritys ei varmista kuluttaja-arvosteluiden aitoutta, yrityksen on ilmoitettava siitä, että se ei ole varmistanut arvion aitoutta.

Onko arvio aito?

Arvostelut voivat auttaa sopivan tuotteen tai palvelun valinnassa, mutta arvioilla pyritään myös edistämään myyntiä ja joskus arvioihin vaikutetaan epäasiallisin keinoin.

Kun otat toisen kuluttajan tekemän arvion huomioon vertaillessasi eri vaihtoehtoja,

 • hyödynnä hakukoneita ja hae tietoa useammasta eri lähteestä
 • vertaile eri palveluiden kuluttaja-arvioita keskenään, jos se on mahdollista.

Ota huomioon, että aidon kuluttaja-arvion erottaminen tekaistusta ei ole helppoa. Tekaistut arvostelut eivät välttämättä ole pelkästään positiivisia.

Kun mietit arvion luotettavuutta, pidä mielessäsi seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin tuote tai palvelu on tullut saataville? Onko arvio julkaistu siihen nähden niin aikaisin, että käyttökokemusta ei ole kertynyt pitkään?
 • Koskeeko arvio samaa tuotetta tai palvelua, jonka harkitset ostavasi?
 • Onko yritys, tavara tai palvelu saanut äkillisesti paljon positiivisia tai negatiisivia arvioita?
 • Miksi arvostelu on annettu?
 • Mitä tiedät arvostelijasta?
 • Tiedätkö, pystyykö arvostelija tai arvostelun kohteena oleva yritys poistamaan tai muuttamaan arvosteluja? Julkaistaanko kaikki arvostelut?