Tarjoukset

Tarjous on tietyn tuotteen tai tuoteryhmän lyhytaikainen hinnanalennus tai esimerkiksi hinnan erityinen edullisuus yleiseen hintatasoon verrattuna. Tarjous ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin alennusmyynti.

Tunne oikeutesi tarjouskaupoilla

Tarjous on tiettyyn tuotteeseen tai tuoteryhmään kohdistuva lyhytaikainen hinnanalennus tai esimerkiksi hinnan erityinen edullisuus suhteessa yleiseen hintatasoon.

Kun yritys korostaa markkinoinnissaan tarjouksen edullisuutta, hinnan pitää olla edullisempi kuin tavaran tai palvelun tavallinen hinta.

Näin tarjous eroaa alennuksesta

Tarjous ei ole sama asia kuin alennusmyynti. Tarjous eroaa alennusmyynnistä niin, että tarjous on yleensä kestoltaan lyhytaikaisempi kuin alennus. Tarjousajan jälkeen tuotteesta peritään jälleen normaali hinta.

Tarjoustuotteen ei myöskään tarvitse kuulua liikkeen normaaliin valikoimaan. Tarjouksia voi olla myös juuri avatussa liikkeessä.

Tarjoustuotteen loppuminen

Kun mainos on julkaistu, sinulla on oikeus odottaa, että tarjoustuotetta on saatavilla. Mainostajan on etukäteen varmistettava, että tuotteita riittää koko tarjousajan.

Jos tarjoustuote loppuu kesken eikä markkinoinnissa ole kerrottu tarjouksen koskevan vain tiettyä kappalemäärää

  • voit esittää mahdollisuutta saada tuote myöhemmin tarjoushintaan tai annettava vastaava tuote tilalle
  • sinulle on korvattava matkakulut turhasta käynnistä, ellei myyjä osoita toimineensa asianmukaisesti.

Jos markkinoinnissa on kerrottu, että tuotetta on saatavilla vain tietty kappalemäärä, myyjällä ei ole erän loputtua velvollisuutta antaa sinulle mahdollisuutta ostaa tuotetta myöhemmin tarjoushintaan tai velvollisuutta myydä vastaavaa tuotetta tilalle.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus yritysten tukena

Jos yrityksenne suunnittelee tarjouskampanjaa, kuluttaja-asiamiehen linjaus antaa ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa säännösten soveltamisesta. Linjauksen periaatteita noudattamalla voitte varmistaa toimintanne lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.