Loppuunmyynti

Markkinoinnissa saa puhua loppuunmyynnistä vain silloin, kun ilmaisu perustuu todelliseen tilanteeseen.

Yritys saa käyttää markkinoinnissaan loppuunmyynti-ilmaisua vain silloin, kun se perustuu todelliseen tilanteeseen. Todellisia tilanteita ovat

  • koko kaupan tai sen tietyn toimipisteen lopettaminen
  • tietystä tuoteryhmästä tai -mallista luopuminen.

Loppuunmyynnin syynä voivat olla myös erityisolosuhteet, kuten pilaantumisen vaara, huoneiston korjaaminen, tulipalo tai vesivahinko.

Markkinointi ei saa johtaa harhaan

Loppuunmyynti-ilmaisun käyttäminen jossain muussa kuin todellisessa tilanteessa on harhaanjohtavaa. Esimerkiksi tilapäistä myyntitapahtumaa ei saa markkinoida loppuunmyyntinä.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus yritysten tukena

Jos yrityksenne suunnittelee loppuunmyynteihin liittyvää markkinointia, kuluttaja-asiamiehen linjaus antaa ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa säännösten soveltamisesta. Linjauksen periaatteita noudattamalla voitte varmistaa toimintanne lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.