Loppuunmyynti

Kun myyjä markkinoi tavaraa loppuunmyynnissä alennettuun hintaan, markkinoinnissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kun tiedät aikaisemman alimman hinnan, pystyt arvioimaan alennuksen edullisuutta ja myyjän tavaroiden yleistä hintatasoa.

Loppuunmyynnin syynä voi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittajan yritystoiminnan lopettaminen tai myyjän tarve päästä eroon valikoimasta poistuvan hyödykeryhmän tai mallin varastosta.

Loppuunmyyntiin rinnastettavia ilmaisuja ovat esimerkiksi poistomyynti ja muuttomyynti.

Loppuunmyynnin markkinoinnissa on ilmoitettava tavaran aikaisempi alin hinta

Kun myyjä markkinoi tavaraa loppuunmyynnissä alennettuun hintaan, markkinoinnissa ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Tavoitteena on se, että alennukset ja alennusmyynnit ovat kuluttajalle läpinäkyvämpiä, jolloin kuluttaja voi paremmin arvioida yksittäisen alennuksen edullisuutta tai myyjän tavaroiden yleistä hintatasoa.

Aikaisemman hinnan ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksena on myös se, ettei myyjä voi hetkellisesti korottaa tavaran hintaa keinotekoisesti ja sen jälkeen tarjota tavaraa huomattavalla alennuksella. Näin kuluttajalle luotaisiin mielikuvaa suuren alennuksen ainutkertaisuudesta, vaikka tavaraa on aikaisemminkin myyty pitkään samalla alennetulla hinnalla.

Tavaran alin hinta tulee ilmoittaa, kun myyjä markkinoi

yksilöityjä (mukana tavaran kuva ja/tai tuotetiedot) alennetuilla hinnoilla
laajempaa yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevaa hinnanalennusta (esimerkiksi kaikki hiushoitotuotteet -50 %).

Jos yhtäjaksoinen markkinointikampanja kestää enintään 60 päivää ja hinnanalennus suurenee asteittain, myyjä voi ilmoittaa alimpana hintana hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Markkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan

Loppuunmyynti-ilmaisun käyttäminen jossain muussa kuin todellisessa tilanteessa on kuluttajaa harhaanjohtavaa. Esimerkiksi tilapäistä myyntitapahtumaa ei saa markkinoida loppuunmyyntinä.

Markkinoinnissa on kiellettyä ilmoittaa, että elinkeinonharjoittaja muuttaa tai lopettaa yritystoimintansa, jos väite ei pidä paikkaansa.

Kiellettyjä ovat siis ”Vuokrasopimus päättyy!”- ja ”Koko varasto myydään!”-tyyliset ilmoitukset, jos elinkeinonharjoittaja ei ole muuttamassa, lopettamassa tai varasto ei ole loppumassa.

Valikoiman rajaukset loppuunmyynnissä

Loppuunmyynnissä myyjän valikoimasta kaiken on oltava myynnissä alennettuun hintaan, jos loppuunmyynnin sisältöä ei markkinoinnissa ole rajattu tai muuten täsmennetty.

Jos loppuunmyynti rajataan koskemaan vain tiettyä osaa myyjän tuotevalikoimasta

  • loppuunmyyntiin kuuluvat tuotteet on ilmoitettava markkinoinnissa selvästi ja
  • alennetuin hinnoin myytävät tuotteet on merkittävä selvästi tai erotettava loppuunmyyntiin kuulumattomista tuotteista.

Yri­tys – tar­kis­ta, että alen­nus­mark­ki­noin­ti ei muo­dos­tu har­haan­joh­ta­vak­si

Etsitkö ohjeita alennusmyyntien, loppuunmyyntien, tarjousten ja erilaisten hintavertailujen toteuttamiseen? Varmista kuluttaja-asiamiehen linjauksen sisältämien tarkistuslistojen avulla, että lain edellyttämät keskeiset periaatteet on otettu alennusmarkkinoinnissa huomioon.