Kylkiäiset ja lisäetumarkkinointi

Houkuttelevalta kuulostavat kylkiäiset ja lisäedut ovat yritysten myynninedistämiskeinoja. Olennaista lisäetutarjouksissa on se, että sinun on ostettava jotain, jotta voit saada edun.

Kuluttajansuojalain lisäetumarkkinointia koskevat säännökset koskevat kaikkea tarjousmarkkinointia, jossa sinulle tarjotaan jokin lisäetu. Olennaista lisäetutarjouksissa on se, että sinun on ostettava jotakin edun saadaksesi.

Tarjottu lisäetu voi olla yhdistetty tarjous, kylkiäinen, paljousalennus tai erikoistarjous:

  • Yhdistetyllä tarjouksella tarkoitetaan tarjousta, jossa yritys myy sinulle samanveroiset tuotteet yhteishintaan. Esimerkiksi saat käsineet ja vyön yhteishintaan 80 euroa on yhdistetty tarjous.
  • Kylkiäinen on kaupan päälle annettava tuote tai palvelu, jonka saat, kun ostat päätuotteen. Esimerkiksi keittiökaapiston ostajille mikrouuni ja selkähieronnan ostajille jalkahieronta kaupan päälle ovat kylkiäisiä. Kylkiäiset ovat varsinaista päätuotetta halvempia.
  • Paljousalennukseksi kutsutaan tarjousta, jossa yritys myy usean saman tuotteen halvemmalla yhteishinnalla. Esimerkiksi kolme patukkaa yhden hinnalla on paljousalennus.
  • Erikoistarjous on tarjous, jossa etuna on tavallista alempi kampanjahinta.

 

Tarjouksen rajoitusten, ehtojen ja keston on tultava selkeästi ilmi

Yrityksen on markkinoinnissaan ilmoitettava tarjouksen ehdot ja rajoitukset. Koska tarjous kestää rajoitun ajan, yrityksen on kerrottava, milloin tarjous alkaa ja milloin se päättyy.

Jos tuotetta myydään vain rajoitettu määrä kullekin asiakkaalle, myyjän on kerrottava siitä markkinoinnissaan. Lisäksi myyjän on ilmoitettava, jos sinun on ostettava tietty määrä tuotteita, jotta voit saada edun.

Jos erikoistarjoustuotteita on niin vähän, että ne todennäköisesti loppuvat tarjouksen aikana, yrityksen pitää kertoa tuotteiden kappalemäärä. Näin voit arvioida tarjouksen saatavuutta.

Jos mainostettua kylkiäistä ei ole saatavilla, voit vaatia kylkiäistä myyjältä. Sinun ei ole pakko hyväksyä toista tuotetta mainostetun kylkiäisen tilalle.

Tarjouksen sisältö ja arvo

Kun yritys markkinoi yhdistettyjä tarjouksia, tulee sen kertoa mainoksessaan, millaisia tuotteita tarjoukseen sisältyy. Arvo on yhdistetyissä tarjouksissa tuotepaketin kokonaishinnan ja siihen sisältyvien tuotteiden erillishintojen erotus.

Yhdistetyssä tarjouksessa myyjän on kerrottava paitsi paketin kokonaishinta myös sen jokaisen osan hinta erikseen ostettuna. Jos tuote ei ole erikseen ostettavissa, yrityksen on ilmoitettava tuotteen laskennallinen hinta. Jos tavaran hinta erikseen ostettuna on alle 10 euroa, myyjän ei tarvitse ilmoittaa sen arvoa.

Kylkiäisen arvo ilmoitetaan samalla tavoin kuin yhdistetyissä tarjouksissa.

Lapsille ja nuorille suunnatut kylkiäiset

Lapset eivät kykene arvioimaan kylkiäisen arvoa samoin kuin aikuiset.

Rahallisesta arvoltaan vähäinen kylkiäinen voi olla lapselle houkuttelevampi kuin itse päätuote, jolloin ostopäätökseen on helppo vaikuttaa kylkiäisen avulla. Siksi lasta kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa yrityksen on varmistuttava siitä, ettei se markkinoi kylkiäistä pääasiallisena tuotteena.

Jos kylkiäinen oli viallinen

Myyjä on vastuussa tavaran virheistä. Jos kylkiäinen oli viallinen, voit vaatia myyjäliikkeeltä hyvitystä, vaikka kylkiäinen ei kuuluisi liikkeen tavalliseen tuotevalikoimaan.