Arvonnat ja kilpailut

Jos yritys käyttää markkinoinnissaan arvontoja tai kilpailuja, mainoksessa on kerrottava niihin liittyvät tarpeelliset tiedot. Arvonnat ja kilpailut eivät myöskään saa hallita markkinointia, vaan tuotteen on oltava mainoksen pääosassa.

Tunne oikeutesi arvonnoissa ja kilpailuissa

Yrityksen on markkinoinnissaan kerrottava arpajaisiin ja kilpailuihin liittyvät tarpeelliset tiedot. Sinulla on oikeus saada tiedot arvontojen ja kilpailuiden säännöistä, toimintaohjeista, kilpailuajasta ja siitä, millä perustein voittaja ratkaistaan. Yrityksen pitää kertoa säännöt ja voittojen ratkaisuperusteet siinä markkinointimateriaalissa, jossa se on ilmoittanut arvonnasta tai kilpailusta.

Jos arvonnasta kerrotaan niin, ettet voi osallistua siihen välittömästi, yrityksen ei tällöin tarvitse kertoa yksityiskohtaisia sääntöjä. Markkinoinnista on kuitenkin käytävä selkeästi ilmi, mistä voit lukea säännöt. Lisäksi niiden tulee olla selkeät ja helposti saatavilla.

Tuote on markkinoinnin pääasia

Arvonnat ja kilpailut eivät saa hallita markkinointia, vaan tuotteen on oltava markkinoinnin pääasia. Yritys ei voi rakentaa tuotteen tai palvelun myynninedistämiskampanjaa vain arpajaisten tai kilpailujen varaan.

Arpajaisvoittojen ja voittomahdollisuuksien liiallinen korostaminen mainonnassa on sopimatonta.

Vastikkeelliset arpajaiset

Vastikkeellisista arpajaisista, kuten raha-arpajaisista, säädetään arpajaislaissa. Arpajaisten järjestäminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta luvanvaraista, ja niitä saa järjestää vain yleishyödyllinen yhteisö, jonka kotipaikka on Suomessa.

Lupa- ja valvontaviranomaisena toimivat Poliisihallitus ja poliisilaitokset.

Alaikäiset kilpailujen kohderyhmänä

Lapset eivät välttämättä osaa arvioida markkinoinnin sanomaa. He eivät myöskään pysty aikuisten tavoin ymmärtämään markkinointiarpajaisten sääntöjä ja palkintojen voittamisen todennäköisyyksiä. Näistä syistä lapset eivät voi olla markkinointiarvontojen tai -kilpailujen kohderyhmänä, jos niihin voi osallistua ainoastaan silloin, kun ostaa jonkin tuotteen.

Alaikäisille suunnattujen arpajaisten voittojen pitää olla kohderyhmälle soveltuvia. Voitto ei voi siis olla alaikäisiltä kielletty tuote, kuten K18-merkinnällä varustettu elokuva tai konsolipeli.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus yritysten tukena

Jos yrityksenne suunnittelee markkinointiarpajaisia tai kilpailua, kuluttaja-asiamiehen linjaus antaa ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa säännösten soveltamisesta. Linjauksen periaatteita noudattamalla voitte varmistaa toimintanne lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.