Kanta-asiakkuus

Kanta-asiakkuuksien markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä. Kanta-asiakasedut eivät saa hallita tavaroiden ja palveluiden markkinointia silloin, kun markkinointi on suunnattu kaikille kuluttajille.

Kun yritys markkinoi kanta-asiakassopimuksia, yrityksen pitää kertoa sinulle, mitä edellytyksiä etujen saannille on. Yrityksen on tuotava markkinoinnissaan ilmi esimerkiksi mahdollinen liittymismaksu sekä se, edellyttääkö kanta-asiakkuus henkilötietojesi käsittelyä.

Lisäksi yrityksen on kerrottava, miten ja missä voit tutustua täydellisiin tietoihin kanta-asiakassopimuksesta.

Kanta-asiakasedut eivät saa hallita kaikille suunnattua markkinointia

On harhaanjohtavaa, jos yritys markkinoi kaikille asiakkaille annettavaa etua kanta-asiakasetuna.

Kanta-asiakasedut eivät myöskään saa hallita tavaroiden ja palveluiden markkinointia silloin, kun markkinointi on suunnattu kaikille kuluttajille. Kanta-asiakashinta voi olla hallitsevassa asemassa markkinoinnissa vain silloin, kun markkinointi on kohdistettu ainoastaan kanta-asiakkaille.

Yleinen myyntihinta on ensisijainen hintatieto

Tuotteesta yleisesti perittävä hinta on ensisijainen hintatieto, jonka yritys antaa kuluttajille. Yrityksen on esitettävä yleinen myyntihinta markkinoinnissaan niin, että sillä on vähintään yhtä suuri huomioarvo kuin kanta-asiakashinnalla.

Yritys ei saa tarjota luotolla maksaville asiakkaille parempia kanta-asiakasetuja kuin käteisasiakkaille.

Kanta-asiakashinta ja ostohyvitys

Ostohyvitykseksi kutsutaan ostotapahtumaan sidottua rahallista tai muuta palautusta. Yritys voi maksaa ostohyvityksen esimerkiksi rahana, etusetelinä tai tavarana.

Ostohyvitys ei saa hallita markkinointia eikä yritys saa antaa siitä harhaanjohtavaa kuvaa.

Jos yritys esittää hyvityksen määrästä täsmällisiä väitteitä, on sen samalla kerrottava hyvityksen saamiseen liittyvät ehdot. Yritys voi kertoa ostohyvityksestä myös tyypillisen esimerkin avulla.

Yhteistyökumppaneiden hintatiedot

Joskus kanta-asiakasohjelmassa on mukana yhteistyökumppaneiden lisäetuja, jolloin solmit palvelusopimuksen myös toisen yrityksen kanssa.

Jos yritys käyttää yhteistyökumppaneita kanta-asiakasmarkkinoinnissaan, on yrityksen annettava riittävät ja selkeät hintatiedot myös näistä palveluista.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus yritysten tukena

Jos yrityksenne suunnittelee kanta-asiakasmarkkinointia, kuluttaja-asiamiehen linjaus antaa ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa säännösten soveltamisesta. Linjauksen periaatteita noudattamalla voitte varmistaa toimintanne lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.