Användning av ordet gratis i marknadsföringen

Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring. Om ordet gratis används i samband med erbjudanden ska företaget försäkra sig om att marknadsföringens helhetsintryck inte vilseleder. En förmån som enligt reklamen är gratis får inte vara huvudbudskapet i reklamen.

Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring.

Företaget kan inte marknadsföra produkten som gratis eller avgiftsfri om du måste betala något annat än de nödvändiga minimikostnaderna för beställning, avhämtning eller leverans av produkten, till exempel normal postavgift.

Företaget ska tydligt informera dig om dessa kostnader i samband med erbjudandet.

Användning av ordet gratis i samband med tilläggserbjudanden

Om ordet gratis används i kombinerade erbjudanden ska företaget försäkra sig om att marknadsföringens helhetsintryck inte är vilseledande.

En förmån som marknadsförs som gratis får inte dominera reklamen på huvudproduktens bekostnad.

Tilläggsförmåner

En tilläggsförmån är en produkt som är fristående från själva huvudprodukten och som man får på köpet förutsatt att man köper huvudprodukten: till exempel köp en och du får den andra gratis. Företaget ska i sin marknadsföring berätta under vilka förutsättningar du kan få en tilläggsförmån.

Om tilläggsförmånen marknadsförs som gratis måste företaget i sin marknadsföring berätta vad du ska betala för huvudprodukten för att få förmånen.

Dessutom ska företaget beakta att det inte kan höja priset på en avgiftsbelagd produkt för att täcka kostnaderna för en produkt som erbjuds gratis.

Exempel på tillåten reklam:

  • Säljaren kan marknadsföra ett gratis kaffepaket till de som köper torsdagens tidning, om tidningen säljs till samma pris utan kaffepaket under andra dagar.
  • Säljaren kan använda uttrycket 25 procent extra gratis i marknadsföringen av ett schampo om flaskan innehåller 25 procent mer schampo än en flaska till samma pris.

Paketerbjudanden

För paketerbjudanden gäller samma regler som för tilläggsförmåner.

Företaget kan till exempel marknadsföra gratis samtal under de tre första månaderna, om de kostnader som du ska betala tydligt meddelas för hela avtalsperioden, erbjudandet gäller nya kunder och de nuvarande kunderna inte får samtalen i fråga utan ersättning.