KKV: Allt fler karteller åker fast med hjälp av nya metoder

KKV tillämpar nya metoder för att avslöja karteller. De nya statistiska metoderna används till en början i synnerhet vid offentliga upphandlingar. 

Karteller är de mest allvarliga hindren för konkurrens, och jämförbara med ekonomisk brottslighet. Karteller orsakar ekonomisk skada för  kunder, marknaden och hela samhället. Under de senaste åren har karteller avslöjats i Finland till exempel inom busstrafiken, på marknaden för byggnadsisoleringar, på bilskolemarknaden och inom disponentbranschen.

Även om flera karteller har avslöjats är det sannolikt att en betydande del av kartellerna inte har upptäckts. KKV har börjat tillämpa nya statistiska metoder för att identifiera marknader där företagens verksamhet tyder på en kartell. Med hjälp av de nya metoderna vill man avslöja allt fler karteller.

Goda resultat med statistiska metoder

KKV har testat hur statistiska metoder kunde ha kunnat utnyttjas i utredningen av asfaltkartellfallen i början av 1990- och 2000-talet.

"Kartellföretagen avslöjades till sist, men enligt vår undersökning kunde asfaltkartellen ha avslöjats redan tidigare med hjälp av statistiken, och de olägenheter kartellen orsakade hade varit mindre."

Riku Buri, forskningshandledare

Även konkurrensmyndigheterna i andra länder har under de senaste åren infört statistiska metoder för att leta efter karteller. Material sållas med metoder som kompletterar varandra, vilket ökar sannolikheten för att kartellen avslöjas.

Genom effektiv kartellövervakning stärks de offentliga finanserna

KKV tillämpar till en början nya metoder i synnerhet för att undersöka offentliga upphandlingar. För offentlig upphandling används årligen över 40 miljarder i skattebetalarnas euro. Offentliga upphandlingar är en gynnsam grogrund för grå ekonomi, såsom karteller och korruption.

Kartellernas inverkan på priserna är betydande. Till exempel inom en bransch där det totala värdet på offentliga upphandlingar är 100 miljoner euro kan kartellen enligt forskningsrön höja kostnaderna med 20–30 miljoner euro.

Marknadsdomstolen kan påföra en sanktionsavgift på grund av kartell, enligt KKV:s krav. De hittills största sanktionerna som påförts för en kartell i Finland är sammanlagt över 80 miljoner euro för asfaltkartell.

Det företag som först berättar om kartellen för konkurrensverket befrias från påföljder.

Mer information om kartelltillsyn  

Riku Buri

Forskningsledare

Läs tidigare meddelanden:  

Pekka Mattila

Forskningschef