Hyreslägenheter

Hyresbeloppet och betalningstidpunkten avtalas i hyresavtalet. Hyresvärden har inte ensidig rätt att höja hyran.

Du har rätt till hyresnedsättning om bostaden har brister som stör boendet eller om den inte är i avtalat skick.

Hyresvärden får inte låta bli återbetala hyresgarantin på grund av normalt slitage på bostaden.

Hyresgästen ersätter skador som vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Hyresvärden eller hyresgästen har på vissa grunder rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan.

Ett hyresavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av antingen hyresgästen eller hyresvärden med iakttagande av uppsägningstiderna.