Hyreslägenheter

Betalning och höjning av hyran

Hyresbeloppet och betalningstidpunkten avtalas i hyresavtalet. Hyresvärden har inte ensidig rätt att höja hyran.

Brister i hyresbostadens skick

Du har rätt till hyresnedsättning om bostaden har brister som stör boendet eller om den inte är i avtalat skick.

Hyresgaranti

Hyresvärden får inte låta bli återbetala hyresgarantin på grund av normalt slitage på bostaden.

Hyresgästens skyldigheter och ersättningsansvar

Hyresgästen ersätter skador som vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Hävning av hyresavtal

Hyresvärden eller hyresgästen har på vissa grunder rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan.

Uppsägning av hyresavtal

Ett hyresavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av antingen hyresgästen eller hyresvärden med iakttagande av uppsägningstiderna.