Luoton hinta

Luotosta maksat aina ylimääräisiä kuluja, joten kannattaa vertailla lainavaihtoehtoja sekä arvioida oma maksukyky.

Kuluttajaluotoista perittävät kustannukset vaihtelevat suuresti. Luoton hinta muodostuu lainan lisäksi koroista, kuluista ja muista maksuista. Näitä voivat olla mm.

  • nimelliskorko, joka koostuu yleensä markkinakorosta (yleisemmin 1, 3 tai 12 kk:n euribor tai pankkien prime-korko) ja koron päälle laskettavasta asiakaskohtaisesta marginaalista
  • luoton perustamiskulut
  • jatkuvan luoton vuosimaksut
  • käsittelymaksut
  • muut kulut, esim. osamaksulisä

Luottojen kustannuksiin vaikuttaa edellisten lisäksi lyhennysten määrä eli luottoajan pituus. Pääsääntönä on, että mitä pidempi luottoaika on, sitä kalliimmaksi luotto tulee.

Luottojen hintojen vertailu

Luottojen hintaa voi vertailla todellisen vuosikoron ja kustannusten avulla.

Ennen luoton ottamista sinulla on oikeus saada luoton tiedot "vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot"-lomakkeella, jota voi hyödyntää luottojen vertailemisessa.
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake

Kuluttajaluoton kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko ilmoitetaan prosenttilukuna. Mitä suurempi todellinen vuosikorko on sitä kalliimpi on luotto.

Jatkuvissa luotoissa käytetään esimerkkilauseketta, jossa ilmoitetaan laskennassa käytetty tyypillinen luottomäärä (yleensä 1500 €) ja sitä vastaava todellinen vuosikorko.

Kertaluotto maksetaan kokonaisuudessaan takaisin sovitun ajan kuluttua. Jos kertaluotto tarjotaan tietylle tuotteelle, jonka käteishinta on kerrottu, kuluttajan on saatava tietää todellisen vuosikoron lisäksi luotolla ostamisen kokonaiskustannukset.

Luoton vakuudeksi voit asettaa esimerkiksi auton, asunnon tai muuta omaisuutta. Jos et pysty maksamaan luottoa sovitusti takaisin, takasinmaksu katetaan vakuudeksi annetusta omaisuudesta, jonka saatat joutua myymään. Aina vakuus ei kata koko lainaa, vaan saatat jäädä vielä velkaa.

Korkokatto

Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tämä koskee myös hyödykesidonnaisia luottoja, joihin kuuluu rahannosto-oikeus.

Esimerkiksi laskettuna 1.7.2016 - 31.12.2016 voimassa olevalla viitekorolla, jolla korkokatto on 50 prosenttia (voimassaoleva viitekorko Suomen pankin verkkosivuilla). Viitekorko vahvistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Luotonantaja ei voi kiertää korkokattoa asettamalla luottorajan näennäisesti vähintään 2000 euron suuruiseksi ja rajoittamalla sitten luoton käyttöä ilman asianmukaista perustetta. Asianmukainen peruste voi olla esimerkiksi luottokortin käytön turvallisuuden vaarantuminen.

Korkokatto ei ole voimassa hyödykesidonnaisissa luotoissa, joita voi käyttää pelkästään tavaroiden tai palveluiden maksamiseen.

Lisämaksulliset tekstiviestit kielletty

Lisämaksullisten tekstiviestipalvelujen tai muiden viestipalveluiden käyttö kaikessa luoton markkinointiin ja luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa on kiellettyä. Luotonantaja ei saa periä kuluttajilta lisämaksullisia tekstiviestikuluja muun muassa lainan hakemisesta, lainapäätöksen tekemisestä kuten vahvistusviestin lähettämisestä ja mahdollisesta eräpäivän siirrosta.


Asiasanat: Hinta, Korko, Luotto, Vertailu
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.