Luoton eräännyttäminen

Jos et maksa luottosi lyhennystä tai teet muun olennaisen sopimusrikkomuksen, luotonantajalla voi olla oikeus eräännyttää luotto eli vaatia tulevien maksuerien tai koko luoton maksamista etukäteen.

Jos et maksa luottosi lyhennystä tai teet muun olennaisen sopimusrikkomuksen, luotonantaja voi vaatia ennenaikaisesti maksettavaksi maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt tai koko jäljellä olevaa velkaa. Luotonantaja voi myös ottaa luotolla ostetun tavaran takaisin tai saattaa voimaan muun seuraamuksen.

Luoton eräännyttäminen ja muut seuraamukset edellyttävät, että niistä on mainittu sopimuksessa ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta.

Kertaluotossa edellytyksenä on lisäksi, että viivästyneen määrän pitää olla

  • vähintään 10 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä
  • vähintään 5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä, jos myöhässä on enemmän kuin yksi maksuerä
  • sen pitää käsittää luotonantajan koko jäännössaatava tai
  • viivästys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

Jos kyseessä on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi myönnetty luotto, edellä tarkoitetut prosenttimäärät lasketaan luottohinnasta.

Jos luotto tai sen osa eräännytetään, luotonantajan vaatimista maksueristä on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Milloin erääntyminen tulee voimaan?

Luoton erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, erääntyminen saa tulla voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksesta.

Jos kuluttaja tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

Ilmoita luotonantajalle, jos et pysty maksamaan luottoa

Luotonantajalle kannattaa ilmoittaa, jos luottoa ei pysty maksamaan sairauden, työttömyyden tai muun tällaisen maksukykyyn vaikuttava syyn takia. Jos luoton maksu viivästyy näistä syistä, luotonantaja ei voi välttämättä saattaa voimaan edellä mainittuja seuraamuksia.