Jatkuvan luoton irtisanominen

Voit irtisanoa jatkuvan luoton maksutta milloin tahansa. Luottosopimus päättyy heti tai jos irtisanomisajasta on sovittu, viimeistään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos luotonantaja irtisanoo luoton, on irtisanomisaika vähintään kaksi kuukautta.

Kuluttajan oikeus irtisanoa jatkuva luotto

Voit irtisanoa jatkuvan luoton milloin tahansa. Irtisanomisaika on korkeintaan kuukauden pituinen. Luotonantaja ei saa periä maksua jatkuvan luoton irtisanomisesta. Nostettu luotto ei eräänny maksettavaksi irtisanomishetkellä tai irtisanomisajan kuluttua, vaan se maksetaan takaisin luottosopimuksessa sovituin ehdoin.

Joudut maksamaan luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kulut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantuloa edeltävään aikaan. Jos olet maksanut kuluja ennakolta, luotonantajan on palautettava maksut irtisanomisen voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

Luotonantajan oikeus irtisanoa jatkuva luotto

Luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen luottosopimuksessa sovituin ehdoin. Kun luotonantaja irtisanoo luottosopimuksen, irtisanomisaika ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi.

Irtisanomisilmoitus on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla eli henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina.