Luoton käyttöoikeuden lakkauttaminen

Luotonantaja voi hyväksyttävästä syystä estää oikeutesi käyttää jatkuvaa luottoa eli esimerkiksi luottokorttia. Käyttöoikeuden estämisestä on ilmoitettava etukäteen tai jos se ei ole mahdollista, viipymättä estämisen jälkeen.

Luotonantajan on ilmoitettava luoton käyttöoikeuden estämisestä

Luottosopimuksessa on yleensä ehto, jonka mukaan luotonantaja voi lakkauttaa kuluttajan oikeuden käyttää jatkuvaa luottoa. Luotonantaja voi siis estää kuluttajan oikeuden esimerkiksi käyttää luottokorttia.

Perusteen luoton käyttöoikeuden estämiselle on oltava hyvän luotonantotavan mukainen. Hyväksyttävä lakkauttamisperuste on esimerkiksi epäily luoton luvattomasta tai petollisesta käytöstä.

Luotonantajan on ilmoitettava luoton käyttöoikeuden estämisestä ja sen syistä kuluttajalle etukäteen pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti. Jos käyttöoikeuden estäminen välittömästi on välttämätöntä esimerkiksi väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi, luotonantajan on mahdollista ilmoittaa siitä vasta lakkauttamisen jälkeen. Ilmoitus on kuitenkin annettava kuluttajalle viivyttelemättä.

Jos oikeus käyttää jatkuvaa luottoa estetään, nostettu luotto maksetaan takaisin luottosopimuksessa sovituin ehdoin.