Luoton hinta

Kuluttajaluottojen hinnat vaihtelevat suuresti. Mitä suurempi todellinen vuosikorko on, sitä enemmän maksat lainasta. Luottojen hintojen vertailu kannattaa.

Sivulla on huomioitu 1.10.2023 voimaan tuleva lainsäädäntö.

Kuluttajaluoton hinta muodostuu luottokustannuksista

Luoton hinta muodostuu luottokustannuksista, joita voivat olla esimerkiksi nimelliskorko, luoton perustamiskulu, jatkuvan luoton vuosimaksu, erilaiset käsittelymaksut ja muut luottosuhteeseen liittyvät palvelumaksut.

Luoton hintaan vaikuttavat yleensä luottoajan pituus ja takaisinmaksutapa. Mitä pidempi luottoaika on, sitä kalliimmaksi luotto yleensä tulee.

  • Kuluttajaluotolle saa sopia enintään 15 prosentin korosta lisättynä korkolain 12 §:n mukaisella viitekorolla. Tällöinkään luoton korko ei saa sopimuksen mukaan olla yli 20 prosenttia. Muille luottokustannuksille laki asettaa päiväkohtaisesti laskettavan enimmäismäärän (0,01 % luoton määrästä tai luottorajasta) ja vuosittaisen 150 euron leikkurin. Enimmäismäärät eivät koske esinevakuudellisia asuntoluottoja eivätkä liikennevälineiden osamaksukauppaa, paitsi jos sinulla on osamaksukauppaa koskevan sopimuksen perusteella oikeus nostaa myös rahavaroja.

    Jos olet tehnyt luottosopimuksen aikavälillä 1.9.2019–30.9.2023, luotolle sai sopia enintään 20 % suuruisesta korosta. Muiden luottokustannusten osalta enimmäismäärää koskeva laki ei ole muuttunut.

    Jos olet tehnyt luottosopimuksen aikavälillä 1.6.2013–31.8.2019, laki rajoittaa luoton todellista vuosikorkoa. Jos luottosi määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tämä korkokatto ei ole voimassa 2000 euron tai sitä suuremmissa luotoissa tai hyödykesidonnaisissa luotoissa, joita voi käyttää pelkästään tavaroiden tai palveluiden maksamiseen. Jos luotossasi on kohtuuttomat luottokustannukset, voit vaatia kustannusten alentamista tai poistamista jopa kokonaan.

    Lisämaksullisten viestipalveluiden käyttö kaikessa luoton markkinointiin ja luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa on hyvän luotonantotavan mukaan kielletty.

Hintojen vertailu ja kilpailutus kannattaa

Luottojen hintoja kannattaa vertailla. Erityisesti ennen 1.9.2019 tehdyt luottosopimukset saattavat olla huomattavan kalliita, ja ne kannattaakin kilpailuttaa edullisemmalla luotolla.

Luottojen vertailua helpottaa vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake, jonka saat luotonantajalta ennen luottosopimuksen tekemistä. Lomake sisältää tietoja  muun muassa luotonantajasta, luoton hinnasta ja muista luottoehdoista.

Hintojen vertailussa kannattaa kuukausierän sijaan kiinnittää huomiota luoton todelliseen vuosikorkoon ja luottokustannusten kokonaismäärään. Luoton todellinen vuosikorko on luottojen hintojen vertailuun tarkoitettu laskennallinen prosenttiluku, joka kuvaa luoton kokonaiskustannuksia.

Yrityksille