Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Voit maksaa kuluttajaluottosi kokonaan pois ennen luoton erääntymistä tai lyhentää luottoa sovittua isommalla summalla. Näin voit säästää luottokustannuksissa. Tietyissä tapauksissa saatat kuitenkin olla velvollinen maksamaan luotonantajalle korvausta lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Kuluttajaluoton ennenaikainen takaisinmaksu on lakisääteinen oikeutesi

Luoton maksaminen ennenaikaisesti on lakisääteinen oikeutesi, vaikka siitä ei olisikaan mainintaa luottoehdoissa. Jos maksat luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on luotonantajan vähennettävä jäljellä olevasta saatavastaan se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt kyseisen luoton perustamisesta aiheutuneet todelliset kulut.

Luotonantaja voi vaatia korvausta

Luotonantaja voi vaatia korvausta luoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos maksat luoton ennenaikaisesti jaksolla, jonka ajalle on sovittu kiinteästä lainakorosta.

Jos maksat luoton takaisin vähintään vuotta ennen luottosopimuksen päättymistä, luotonantajalla on oikeus enintään yhden prosentin korvaukseen ennenaikaisesti maksamasi luoton määrästä. Jos luottosopimuksen päättymiseen on alle vuosi, korvaus voi olla enintään puoli prosenttia.

Luotonantaja saa kuitenkin periä korvauksena enintään koron määrän ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.

Milloin luotonantaja ei voi vaatia korvausta?

Luotonantaja ei voi vaatia korvausta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, jos:

  • olet maksanut luottoa ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 euroa
  • maksat luottoa pois lainaturvavakuutuksesi avulla
  • luottosi perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen.

Luotonantajan oikeus korvaukseen asuntoluotoissa

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Finanssivalvonta antaa tarkempia määräyksiä tappion laskentamenetelmästä.

Lue lisää asuntoluotoista

Yrityksille