Kuluttajaluoton kuluista valittaminen

Jos sinulta peritään mielestäsi perusteettomia korkoja tai muita kuluja, vaadi luotonantajaa selvittämään kulujen asianmukainen peruste. Perusteettomia lainan kuluja ei tarvitse maksaa.

Perusteettomia kuluja ei tarvitse maksaa

Sinun ei tarvitse maksaa perusteettomia luottokustannuksia. Perusteettomien kulujen maksamattomuus ei johda maksuhäiriömerkintään, vaikka laskuttava tai perivä yritys uhkaisikin maksuhäiriömerkinnällä.

 

Kohtuuttomia luottokustannuksia on aina mahdollista sovitella

Kohtuuttomia luottokustannuksia on mahdollista sovitella siitä riippumatta, milloin luottosopimus on tehty. Vaatimus kustannusten alentamisesta voi perustua sekä kustannusten kohtuuttomaan suuruuteen että sopimusehtojen epäselvyyteen. Vaatimus tulee esittää ensin luotonantajalle.

Reklamoi perusteettomista kuluista 

Jos luotosta perittävät kulut ovat mielestäsi perusteettomia,toiminäin:

  • Voit jättää perusteettoman osan luottokustannuksista maksamatta, kunnes  perusteen asianmukaisuus on selvitetty.

  • Kiistä perusteettomien luottokulujen maksuvelvollisuutesi ja perusteettomasti aiheutuneet perintäkulut. Kun esität asianmukaisen perusteen, perintää ei saa kiistetyltä osin jatkaa ennen asian selvittämistä.

  • Tee korjaamisvaatimus virheellisinä pitämistäsi luottotiedoista.

    Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjeita saat kuluttajaneuvonnasta.

Yrityksille