Luottosopimuksen peruutusoikeus

Luottosopimuksen peruuttaminen

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin kuluttaja on saanut luottosopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Jos sopimus toimitetaan kuluttajalle jälkikäteen, peruutusaika alkaa kuluttajan saatua sopimuksen.

Luoton peruuttamisesta on ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Syytä luoton peruuttamiseen ei tarvitse kertoa.

Korvaus luotonantajalle peruuttamisesta

Luotonantaja voi vaatia luoton peruuttamisesta korvausta, jos peruuttamiskorvauksesta on kerrottu ennen sopimuksen tekoa ja siitä on maininta sopimusehdoissa. Korvauksen määrä on yleensä luoton korko siltä ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Jos luotto otetaan etämyyntinä eli sähköpostilla, puhelimella tai muulla viestintävälineellä, luotonantajan oikeus korvaukseen riippuu mm. luoton suuruudesta:

  • 200 - 75 000 euron suuruisessa luotossa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä
  • alle 200 euron tai yli 75 000 euron luotossa luotonantaja saa vaatia luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä. Näissä luotoissa peruuttamisoikeuden käyttäminen saattaa siis tulla kalliiksi.

Rahojen palautus luotonantajalle

Rahat on toimitettava luotonantajan tilille viivytyksettä, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Jos rahoja ei palauteta 30 vuorokauden kuluttua, peruuttaminen raukeaa ja alkuperäinen sopimus tulee voimaan.


Asiasanat: Luotto, Sopimus
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.