Rätten att ångra ett kreditavtal

Du kan frånträda ett kreditavtal genom att skriftligen eller i någon annan bestående form inom 14 dagar från det att avtalet ingicks underrätta kreditgivaren om att du utövar ångerrätten. Kreditgivaren kan ha rätt att kräva ersättning för frånträdandet av kreditavtalet. Om konsumenten frånträder kreditavtalet ska pengarna utan dröjsmål skickas till kreditgivarens konto. 

Kreditavtal kan frånträdas inom utsatt tid

Du kan frånträda ett konsumentkreditavtal inom 14 dygn från att avtalet ingicks eller från en senare tidpunkt då du har fått kreditavtalet skriftligt eller elektroniskt. Om avtalet har skickats till dig i efterhand börjar ångerfristen löpa när du har fått avtalet.

Meddela kreditgivaren skriftligt eller på annat bestående sätt om att du ångrar avtalet, till exempel per e-post. Du behöver inte berätta varför du ångrar dig.

Kreditgivaren kan ha rätt att kräva ersättning

Kreditgivaren kan kräva ersättning om du har informerats om ersättningsrätten innan avtalet ingicks och om detta nämns i avtalsvillkoren. Ersättningsbeloppet består vanligtvis av krediträntan för den tid som du har kunnat utnyttja krediten.

Om krediten tas som distansförsäljning, dvs. per e-post, telefon eller annat kommunikationsmedel, beror kreditgivarens rätt till ersättning bland annat på kreditens storlek:

  • för kreditbelopp mellan 200 och 75 000 euro kan kreditgivaren kräva kreditens ränta för den tid då pengarna varit tillgängliga för kredittagaren
  • för kreditbelopp som är under 200 euro eller över 75 000 euro kan kreditgivaren kräva kreditens effektiva ränta för den tid då pengarna varit tillgängliga för kredittagaren.

Pengarna ska återbetalas till kreditgivaren utan dröjsmål

Pengarna ska returneras till kreditgivarens konto utan dröjsmål, senast inom 30 dygn från och med att du har meddelat att du ångrar dig. Om pengarna inte återbetalas efter 30 dygn förfaller återtagandet och det ursprungliga avtalet träder i kraft.