Uppsägning av fortlöpande kredit

Du kan när som helst säga upp en fortlöpande kredit avgiftsfritt. Kreditavtalet upphör genast eller, om det har avtalats om uppsägningstiden, senast en månad efter uppsägningen. Om kreditgivaren säger upp krediten är uppsägningstiden minst två månader. När kreditavtalet sägs upp återbetalas det lyfta lånet på de villkor som avtalats i kreditavtalet. 

Konsumentens rätt att säga upp en fortlöpande kredit

Du kan säga upp en fortlöpande kredit när som helst. Uppsägningstiden är högst en månad. Kreditgivaren får inte ta ut en avgift för uppsägningen av en fortlöpande kredit. Krediten som lyfts förfaller inte till betalning vid tidpunkten för uppsägningen eller efter uppsägningstiden, utan den återbetalas på de villkor som avtalats i kreditavtalet.

Du måste betala de kostnader som regelbundet tas ut för kreditavtalet endast till den del som de hänför sig till tiden före uppsägningens ikraftträdande. Om du har betalat kostnaderna i förskott, ska kreditgivaren återbetala avgifterna för tiden efter att uppsägningen trätt i kraft.

Kreditgivarens rätt att säga upp en fortlöpande kredit

Kreditgivaren får säga upp ett avtal om fortlöpande kredit på de villkor som överenskommits i kreditavtalet. Om kreditgivaren säger upp kreditavtalet får uppsägningstiden inte vara kortare än två månader.

Uppsägningsmeddelandet ska lämnas till konsumenten i en bestående form, det vill säga personligen skriftligt eller elektroniskt, så att konsumenten kan spara och återge det oförändrat.