Lotterier och tävlingar

Om ett företag i sin marknadsföring använder sig av lotterier eller tävlingar så måste de nödvändiga uppgifterna om detta framkomma i reklamen. Utlottningarna och tävlingarna får inte heller dominera marknadsföringen, utan produkten ska stå i centrum i reklamen.

Var medveten om dina rättigheter i utlottningar och tävlingar

Företaget ska ange nödvändiga uppgifter om lotteriet och tävlingarna i sin marknadsföring. Du har rätt att få information om reglerna, anvisningarna, tävlingstiden och att veta på vilka grunder vinnaren utses. Företaget ska redogöra för reglerna och tilldelningskriterierna för vinsterna i det marknadsföringsmaterial där företaget har meddelat om utlottningen eller tävlingen.

Om företaget informerar om utlottningen så att du inte kan delta omedelbart behöver företaget inte ange detaljerade regler. Av marknadsföringen ska det dock alltid framkomma tydligt var du kan läsa anvisningarna. Dessutom ska de vara tydliga och lätt tillgängliga.

Produkten ska stå i centrum i marknadsföringen

Utlottningar och tävlingar får inte dominera marknadsföringen, utan produkten ska stå i centrum i  marknadsföringen. Företag får inte bygga en säljfrämjande kampanj kring en produkt eller tjänst som enbart förlitar sig på lotterier eller tävlingar.

Ett överdrivet betonande av lotterivinster och vinstmöjligheter i reklam är olämpligt.

Lotterier mot vederlag

Lotterier mot vederlag, såsom pengalotterier, bestäms om i lotterilagen. Med vissa undantag krävs det tillstånd för att arrangera lotterier, och de får endast arrangeras av allmännyttiga samfund vars hemort är i Finland.

Som tillstånds- och tillsynsmyndighet fungerar Polisstyrelsen och polisinrättningarna.

 

Minderåriga som målgrupp för tävlingar

Barn kan inte nödvändigtvis bedöma marknadsföringens budskap. De kan inte heller förstå marknadsföringslotteriets regler och vinstsannolikheten på samma sätt som vuxna. Av dessa skäl kan barn inte vara målgruppen för utlottningar eller marknadsföringstävlingar som man endast kan delta i när man köper en produkt.

Vinsterna i lotterier som riktar sig till minderåriga ska vara lämpliga för målgruppen. Vinsten får alltså inte bestå av en produkt som är förbjuden för minderåriga, såsom en film eller ett konsolspel som är märkt med F-18.