Stamkunder

Vid marknadsföring av stamkundsavtal ska förutsättningarna för att få förmåner meddelas. Stamkundsförmånerna får inte dominera marknadsföringen av produkter och tjänster då marknadsföringen riktats mot alla kunder.

När ett företag marknadsför ett stamkundavtal ska företaget tala om för dig vilka förutsättningar det finns för att få förmåner. Företaget ska i sin marknadsföring ange till exempel en eventuell anslutningsavgift och om stamkundsrelationen förutsätter behandling av dina personuppgifter.

Därtill ska företaget meddela hur och var du kan bekanta dig med de fullständiga uppgifterna om stamkundsavtalet.

Stamkundsförmånerna får inte dominera marknadsföring som riktats till alla

Det är vilseledande om företaget marknadsför en förmån som erbjuds till alla kunder som en stamkundsförmån.

Stamkundsförmånerna får inte heller dominera marknadsföringen av produkter och tjänster i sådana fall där marknadsföringen riktats mot alla kunder. Ett stamkundspris kan vara i dominerande ställning i marknadsföringen endast då marknadsföringen riktats endast mot stamkunder.

Det allmänna försäljningspriset är den främsta prisuppgiften

Det pris som normalt uppbärs för en produkt är den främsta prisuppgiften som företaget ger konsumenterna. Företaget ska ange det allmänna försäljningspriset i sin marknadsföring så att det har ett minst lika stort uppmärksamhetsvärde som stamkundspriset.

Företaget får inte erbjuda bättre stamkundsförmåner till kunder som betalar med kredit än kontantkunder.

Stamkundspris och återbäring

Gottgörelse i pengar eller annan gottgörelse som är bunden till en köptransaktion kallas för återbäring. Företaget kan betala återbäringen till exempel i pengar, förmånssedlar eller varor.

Återbäringen får inte dominera marknadsföringen och företaget får inte ge en vilseledande bild av den.

Om företaget framför exakta påståenden om gottgörelsens belopp ska det samtidigt ange villkoren för att få gottgörelsen. Företaget kan också meddela om återbäringen med hjälp av ett typiskt exempel.

Prisuppgifterna för samarbetspartners

Joskus kanta-asiakasohjelmassa on mukana yhteistyökumppaneiden lisäetuja, jolloin solmit palvelusopimuksen myös toisen yrityksen kanssa.

Jos yritys käyttää yhteistyökumppaneita kanta-asiakasmarkkinoinnissaan, on yrityksen annettava riittävät ja selkeät hintatiedot myös näistä palveluista.