Konsumentrecensioner

Företag som publicerar konsumentrecensioner ska ange om de har försäkrat sig om att re-censionerna i verkligheten kommer från konsumenter som har köpt eller använt produkten.

Konsumentrecensionerna på säljarens webbplats ska motsvara verkliga konsumenters köp- eller användningserfarenheter. Kravet gäller recensioner som behandlar varor eller tjänster samt tjänster i anslutning till företagets försäljning av dem, såsom tillförlitlighet eller leveranstider.

För att främja försäljningen är det förbjudet att

 • framföra förfalskade konsumentrecensioner eller rekommendationer
 • köpa konsumentrecensioner eller rekommendationer
 • förvränga konsumentrecensioner eller rekommendationer i sociala medier. Det ska finnas grundad anledning att förkasta, redigera eller radera recensioner, såsom osakligt språkbruk eller grundad misstanke om recensionens äkthet.

Ett företag som erbjuder konsumentrecensioner ska informera konsumenterna om

 • det är säkerställt att publicerade konsumentrecensioner kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt en konsumtionsvara
 • hur konsumentrecensionens äkthet har säkerställts. Om företaget inte säkerställer äktheten i konsumentrecensionerna, ska företaget meddela att det inte har säkerställt äktheten i recensionen.

Är recensionerna äkta?

Recensioner kan vara till hjälp vid valet av en lämplig produkt eller tjänst, men med recensioner strävar man också efter att främja försäljningen och ibland påverkas recensioner med osakliga metoder.

När du beaktar en annan konsuments recension när du jämför olika alternativ

 • utnyttja sökmotorer och sök information från flera olika källor
 • jämför konsumentrecensionerna av olika tjänster sinsemellan om det är möjligt.

Tänk på att det inte är lätt att skilja en verklig konsumentrecension från en förfalskad. Förfalskade recensioner är inte nödvändigtvis enbart positiva.

När du funderar på tillförlitligheten i recensionen, tänk på följande frågor:

 • När har produkten eller tjänsten blivit tillgänglig? Har recensionen publicerats så tidigt att användarerfarenhet inte har hunnit samlas in under en längre tid?
 • Gäller recensionen samma produkt eller tjänst som du överväger att köpa?
 • Har ett företag, en vara eller en tjänst plötsligt fått många positiva eller negativa recensioner?
 • Varför har recensionen getts?
 • Vad vet du om recensenten?
 • Vet du om recensenten eller företaget som är föremål för recensionen kan radera eller ändra recensionerna? Publiceras alla recensioner?