Tilläggsförmåner och marknadsföring av tilläggsförmåner

Tilltalande tilläggsförmåner är metoder som företag använder för att för att främja försäljningen. Det väsentliga i erbjudanden om tilläggsförmåner är att du måste köpa något för att få förmånen.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om marknadsföring av tilläggsförmåner berör all erbjudandemarknadsföring där du erbjuds någon tilläggsförmån. Väsentligt för tilläggserbjudanden är att du är tvungen att köpa något för att få förmånen.

Den erbjudna tilläggsförmånen kan vara ett kombinerat erbjudande, en tilläggsförmån, en mängdrabatt eller ett specialerbjudande:

  • Med kombinerat erbjudande avses ett erbjudande där företaget säljer motsvarande produkter till ett gemensamt pris. Till exempel du får handskarna och bältet till det gemensamma priset 80 € är ett kombinerat erbjudande.
  • En tilläggsförmån är en produkt eller tjänst som du får på köpet när du köper en huvudprodukt. Till exempelvis köparen av köksskåp får en mikrovågsugn, och de som köper ryggmassage får fotmassage på köpet är tilläggsförmåner. Tilläggsförmånerna är billigare än den egentliga huvudprodukten.
  • Med mängdrabatt avses ett erbjudande där företaget säljer flera produkter till ett billigare gemensamt pris. Till exempel tre snackstänger till priset av en är en mängdrabatt.
  • Ett specialerbjudande är ett erbjudande vars förmån är ett kampanjpris som är förmånligare än normalt.

Erbjudandets begränsningar, villkor och varaktighet ska framgå tydligt

Företaget ska i sin marknadsföring meddela erbjudandets villkor och begränsningar. Eftersom erbjudandet varar en begränsad tid ska företaget berätta när erbjudandet börjar och slutar.

Om endast ett begränsat antal produkter säljs till varje kund, ska säljaren informera om detta i sin marknadsföring. Dessutom måste säljaren meddela om du måste köpa en viss mängd produkter för att få förmånen.

Om mängden produkter som är på specialerbjudande är så liten att det är sannolikt att de tar slut under erbjudandet, ska företaget ange antalet produkter. På så sätt kan du bedöma tillgången till erbjudandet.

Om den tilläggsförmån som det gjorts reklam om inte är tillgänglig kan du kräva tilläggsförmånen av säljaren. Du är inte tvungen att godkänna en ersättande produkt istället för den tilläggsförmån som det gjorts reklam om.

Erbjudandets innehåll och värde

När ett företag marknadsför kombinerade erbjudanden ska det i sin reklam berätta vilka produkter som ingår i erbjudandet. Värdet på kombinerade erbjudanden motsvarar skillnaden mellan produktpaketets totalpris och de inkluderade produkternas pris.

I kombinerade erbjudanden ska säljaren förutom paketets totalpris även meddela priset på varje del om de köps separat. Om produkten inte kan köpas separat ska företaget ange produktens beräknade pris. Om priset på produkten, köpt separat, är mindre än tio euro, behöver säljaren inte meddela dess värde.

Värdet på tilläggsförmånen meddelas på samma sätt som i kombinerade erbjudanden.

Tilläggsförmåner riktade till barn och unga

Barn kan inte avgöra tilläggsförmånens värde på samma sätt som vuxna.

En tilläggsförmån med lågt pengamässigt värde kan för ett barn vara mer lockande än själva huvudprodukten och då är det lätt att inverka på köpbeslutet med hjälp av en tilläggsförmån. Därför ska företag i marknadsföringen av produkter som intresserar barn försäkra sig om att de inte marknadsför tilläggsförmånen som den huvudsakliga produkten.

Om tilläggsförmånen var bristfällig

Säljaren ansvarar för fel på varan. Om tilläggsförmånen var bristfällig kan du kräva gottgörelse av butiken, även om tilläggsförmånen inte skulle höra till butikens normala produktsortiment.