Slutförsäljning

I marknadsföringen får man tala om slutförsäljning endast när uttrycket baserar sig på en verklig situation.

Företaget får endast använda uttrycket slutförsäljning i sin marknadsföring då det baserar sig på en verklig situation. Verkliga situationer är då man

  • lägger ner hela affären eller ett bestämt verksamhetsställe
  • upphör med en bestämd produktgrupp eller -modell.

Orsaker till slutförsäljning kan också vara särskilda omständigheter, så som risken för fördärvning, reparation av lokal, eldsvåda eller vattenskada.

Marknadsföringen får inte vilseleda

Användning av uttrycket slutförsäljning i någon annan situation än en verklig situation är vilseledande. Till exempel får ett tillfälligt försäljningsevenemang inte marknadsföras som slutförsäljning.