Slutförsäljning

När försäljaren marknadsför en vara till ett nedsatt pris vid slutförsäljning, ska det i marknadsföringen anges det lägsta pris med vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen. När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet och den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Orsaken till slutförsäljningen kan till exempel vara att näringsidkarens företagsverksamhet upphör eller säljarens behov av att bli av med lagret för en varugrupp eller en modell som tas ur sortimentet.

Uttryck som kan jämställas med slutförsäljning är till exempel utförsäljning och flyttförsäljning.

Varans tidigare lägsta pris ska anges i marknadsföringen av slutförsäljningen.

När försäljaren marknadsför en vara till rabatterat pris eller till ett nedsatt pris, ska det i marknadsföringen anges det lägsta pris med vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen.

Målet är att rabatter och realisationer ska vara mer transparenta för konsumenten, så att konsumenten bättre kan bedöma förmånligheten av en enskild rabatt eller den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Syftet med skyldigheten att uppge det tidigare priset är också att säljaren inte tillfälligt och på konstgjord väg kan höja varans pris och därefter erbjuda varan en betydande rabatt. Detta skulle då bidra till att skapa en bild för konsumenten av att den stora rabatten är unik, även om varan tidigare har sålts till samma sänkta pris.

Det lägsta priset för varan ska anges när säljaren marknadsför

  • specificerade varor (med en bild på varan och/eller produktinformation) till nedsatt pris
  • prisavdrag för en större grupp ospecificerade varor (till exempel alla hårvårdsprodukter -50%).

Om en prissänkning gradvis ökar under en marknadsföringskampanj som pågått i högst 60 dagar utan avbrott, kan försäljaren som lägsta pris ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick den första prissänkningen.

Marknadsföringen får inte vilseleda konsumenten

Användning av uttrycket slutförsäljning i någon annan situation än en verklig situation är vilseledande för konsumenten. Till exempel får ett tillfälligt försäljningsevenemang inte marknadsföras som slutförsäljning.

Det är förbjudet att i marknadsföringen ange att näringsidkaren ändrar eller avslutar sin företagsverksamhet om påståendet inte stämmer.

Det är alltså förbjudet att skriva meddelanden i stil med ”Hyreskontraktet upphör!” och ”Hela lagret säljs!” ifall näringsidkaren inte flyttar, slutar eller lagret inte håller på att ta slut.

Begränsningar i sortimentet vid en slutförsäljning

Vid en slutförsäljning ska hela försäljarens sortiment finnas till salu till nedsatt pris förutsatt att slutförsäljningens innehåll inte har begränsats i marknadsföringen eller på annat sätt preciserats.

Om slutförsäljningen begränsas till endast en viss del av försäljarens produktsortiment:

  • de produkter som hör till slutförsäljningen ska anges tydligt i marknadsföringen och
  • produkter som säljs till nedsatt pris ska märkas tydligt eller avskiljas från sådana produkter som inte ingår i slutförsäljningen.