Erbjudanden

Ett erbjudande är en kortvarig prissänkning för en viss produkt eller produktgrupp eller till exempel att priset är särskilt förmånligt i förhållande till den allmänna prisnivån. Erbjudande betyder dock inte samma som rea.

Känn dina rättigheter vid erbjudanden

Ett erbjudande är en kortvarig prissänkning för en viss produkt eller produktgrupp eller till exempel att priset är särskilt förmånligt i förhållande till den allmänna prisnivån.

När ett företag framhäver hur förmånlig ett erbjudande är i sin marknadsföring ska priset vara förmånligare än varans eller tjänstens normala pris.

Så här skiljer sig ett erbjudande från en rea

Ett erbjudande är inte detsamma som en rea. Ett erbjudande skiljer sig från en rea såtillvida att erbjudandet i allmänhet är kortvarigare än rean. Efter erbjudandeperioden debiteras återigen det normala priset för produkten.

En produkt som säljs i ett erbjudande behöver inte heller ingå i affärens normala sortiment. Erbjudanden kan också finnas i en nyöppnad butik.

Slut på erbjudandeprodukt

När reklamen har publicerats har du rätt att förvänta dig att erbjudandeprodukten är tillgänglig. Annonsören ska i förväg försäkra sig om att produkterna räcker hela erbjudandeperioden.

Om erbjudandeprodukten tar slut och man inte talat om i marknadsföringen att erbjudandet bara gäller ett visst antal

  • kan du föreslå möjligheten att få produkten senare till erbjudandepriset eller få en motsvarande produkt istället
  • ska du ersättas för resekostnaderna för det onödiga besöket om inte försäljaren visar att han eller hon agerat på lämpligt sätt.

Om man talat om i marknadsföringen att det bara finns en bestämd mängd av produkten tillgänglig är försäljaren när partiet tagit slut inte skyldig att ge dig möjlighet att köpa produkten senare till erbjudandepriset eller sälja en motsvarande produkt istället.