Avtalstid

Engångsavtal

Vid engångsavtal fullgör parterna sina skyldigheter med en gång. Det gäller till exempel inköp i mataffären, bilköp och bostadsköp.

Långvariga avtal

Ett avtal som gäller tills vidare gäller tills det sägs upp. Det upphör när den uppsägningstid som anges i avtalet har löpt ut. Typiska avtal som gäller tillsvidare är bland annat elavtal, avtal om sophämtning, fjärrvärmeavtal och avtal om fortgående tidningsprenumerationer.

Ett tidsbundet avtal upphör efter en viss tid (till exempel 12 månader). Det är förbjudet att sammankoppla tidsbundna avtal, det vill säga ett tidsbundet avtal får inte automatiskt fortsätta som ett nytt tidsbundet avtal när den avtalade tiden har löpt ut. Däremot är det tillåtet att ingå tidsbundna avtal som efter avtalstiden övergår i avtal som gäller tills vidare och ska sägas upp med normal uppsägningstid. Om ett företag erbjuder en konsument en sådan avtalsmodell måste konsumenten klart och tydligt informeras om detta förfarande på förhand.Att säga upp ett avtal


Nyckelord: Avtal
Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut