Avtalets prisuppgifter

Priserna är en väsentlig del av avtalsvillkoren. Du har rätt att lita på att det pris som angetts i marknadsföringen är rätt. Uppenbart felaktiga priser är inte bindande för säljaren.

Prisuppgifterna är en väsentlig del av avtalsvillkoren. Konsumenten ska ha rätt att lita på att det pris som angetts till exempel i marknadsföringen är rätt och får köpa produkten till det marknadsförda priset.

Priset i en webbutik är bindande, men ett uppenbart fel är inte bindande för säljaren

Priset som anges i en webbutik är bindande. När konsumenten har godkänt erbjudandet i webbutiken har ett bindande avtal ingåtts. Erbjudandet har godkänts till exempel när konsumenten har beställt produkten på en beställningsblankett på webbplatsen.

Ett felaktigt angivet pris är inte bindande för säljaren om felet är så uppenbart att konsumenten borde ha förstått att det är fråga om en felaktig uppgift. Detta är till exempel fallet om skillnaden mellan det angivna priset och det verkliga priset är avsevärt stort eller om det felaktiga priset kan anses vara exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån.

Läs om korrigering av fel i reklam 

Adresserad och annan direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring i form av ett specificerat erbjudande adresserat till konsumenten är bindande. Konsumenten kan till exempel beställa produkten på svarskupongen i postorderförteckningen till det pris som anges i förteckningen.

Parterna har ingått ett bindande avtal om priset när konsumenten fyller i kupongen och skickar den. Även anbud som kommit via e-post, mobiltelefon eller annan individuell kontakt är bindande.

För företag