Flygpris och bokning

Vad ska flygpriset inkludera, hur ska priset anges och får priset ändras mitt under bokningen? Vad händer om man skriver något fel när man bokar en flygresa? Varför är det bra att betala med kreditkort? Läs anvisningarna om vad du bör vara medveten om innan du bokar en flygresa.

Flygpris i bokningsprocessen

Det totala flygpriset ska anges i början av bokningsprocessen. Den ska utöver flygpriset innehålla obligatoriska skatter och avgifter som tas ut av alla passagerare.

När priset anges ska de obligatoriska avgifternas andel av totalpriset också anges och specificeras. Separata avgifter som är valfria – t.ex. för bagage, försäkringar, utvalda tilläggstjänster osv. – måste dessutom anges tydligt och lättfattligt sätt i samband med totalpriset.

Separata avgifter får inte markeras som förinställda val och under bokningsprocessen får man inte så småningom lägga till avgifter som du inte valt aktivt.

Var noga med bokningen

I bokningsskedet ska du fästa uppmärksamhet vid vad priset utgörs av, biljettypen och biljettens villkor. I allmänhet beror biljettypen på hur mycket tjänster som ingår i din flygresa och om du får flytta eller avbeställa din flygning på egen hand.

Kontrollera hur mycket du måste betala separat till exempel för att välja sittplats eller för bagage. Slutpriset kan avvika från det förmånliga utgångspriset om man till exempel har mycket bagage eller om ni är ett sällskap som vill se till att ni får sitta bredvid varandra.

I transportvillkoren eller biljettvillkoren kan det ingå ett krav på att flygningarna ska tas i en viss ordning, till exempel att flygresor som består av flera anslutningsflyg inte kan användas endast för en flygning eller att det finns begränsningar i användningen av returbiljetten om man inte först har använt turbiljetten.

Priset kan ändras mitt under bokningsprocessen

Flygbolagen tillämpar vanligtvis priser som varierar snabbt bland annat på basis av efterfrågan, tidpunkt, platser och platstyper. Därför kan flygpriset ändras till och med mitt under bokningsprocessen innan din bokning har gjorts och bekräftats, och flygresan går inte längre att köpa till det ursprungliga priset.

Om passagerare lockas med erbjudanden ska dock ett tillräckligt antal reserveras med hänsyn till kampanjens omfattning.

Bokningsfel och ändringskostnader

Ändringar i efterhand kan göras endast inom de gränser som villkoren för biljetten tillåter. Även då måste du i allmänhet betala ändringskostnader som kan vara stora i förhållande till biljettpriset. Möjligheterna att göra ändringar i paketresor (länk) är mycket större än när det gäller flygresor. En paketresa kan i allmänhet överföras till en annan person, till skillnad från enbart flygresor.

Var noggrann och kontrollera att namn, datum och andra uppgifter är korrekta när du bokar och när du fått bokningsbekräftelsen. Om du upptäcker fel i din bokning ska du genast kontakta flygbolaget eller flygförmedlaren. Många flygbolag tillåter att uppenbara fel, som att namnet är felstavat, korrigeras kostnadsfritt ett dygn eller två efter bokningen. Resebyråer tar i allmänhet betalt för att göra ändringar.

Felmeddelande under bokningen

Om ett felmeddelande dyker upp under bokningen ska du ta en skärmdump eller en bild på det med kameran på din telefon. Kontrollera om betalningen har gått igenom och om du har fått bokningsbekräftelsen. I oklara situationer ska du kontakta flygbolaget eller flygförmedlaren innan du bokar nya flygresor. Det är möjligt att bokningen har lyckats trots felmeddelandet.

Den som ansvarar för bokningssystemet ansvarar för att systemet fungerar och för eventuella fel. Den resebyrå som har förmedlat flygresorna ansvarar inte själv för dem, men däremot för att den själv har skött sitt förmedlingsuppdrag omsorgsfullt och enligt den information och de anvisningar den fått.

Bra att betala med kreditkort

Det finns inget separat skydd för enbart flygningar vid en konkurs, till skillnad från paketresor. Att betala med kreditkort ger dock tilläggsskydd.

Om du har rätt att få tillbaka dina pengar från säljaren eller tjänsteleverantören kan du kräva att pengarna återbetalas direkt från den bank som beviljat kreditkortet.

Avbeställning av flygning på egen hand

Ångerrätten vid distansförsäljning gäller inte köp av flygbiljetter. Ångerrätten bestäms enligt flygbolagets transportvillkor. Observera att avbeställningspraxisen varierar beroende på flygbolag och biljettyp. Beroende på vilken biljettyp du köper kan du ha rätt till återbetalning. Ju dyrare biljett det är fråga om, desto bättre är i allmänhet avbeställningsvillkoren.

Även om du inte kan resa på grund av att du blivit sjuk eller av någon annan motsvarande tvingande omständighet, avgörs din rätt till återbetalning av flygbolagets transportvillkor. Genom att teckna en reseförsäkring med omfattande avbeställningsskydd kan du förbereda dig på överraskande situationer.

Flygbolaget kan ha en skyldighet att återbetala de skatter, flygplatsavgifter och andra motsvarande avgifter som ingår i priset på en oanvänd flygbiljett och som bolaget tar ut av passagerarna åt en tredje part. Flygbolaget får dock debitera en skälig behandlingsavgift för återbäringen enligt transportvillkoren.

Om du utöver flygresorna köpt andra resetjänster

Köpte du samtidigt flygresor och andra resetjänster för samma resa, såsom inkvartering, hyrbil eller annan service som är viktig med tanke på resans totala värde? Då har du rätt till tilläggsskydd enligt lagstiftningen om paketresor.