Uppgradering och nedgradering

Du kan kräva kompensation om flygbolaget placerar dig i en lägre klass än vad din biljett berättigar till.

Om du tvingas resa i en lägre klass än vad din biljett skulle berättiga till, måste flygbolaget betala tillbaka en del av biljettpriset.

Flygbolaget ska inom sju dagar ersätta

  • 30 procent av biljettkostnaden om flygningen är mindre än 1 500 km
  • 50 procent av biljettkostnaden om flygningen är inom EU och över 1 500 km (med undantag för områden utanför Europa som hör till EU:s medlemsstater, såsom Kanarieöarna och Franska Polynesien) eller om flyget anländer från en destination utanför EU och resan är 1 500–3 500 km
  • 75 procent av biljettkostnaden om flyget anländer från en destination utanför EU och resan är över 3 500 km eller om resmålet till exempel är Kanarieöarna eller Franska Polynesien.

Om flygbolaget placerar dig i en högre klass än vad din biljett skulle berättiga till, kan det inte ta ut något tillägg.

Om flygbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din flygning inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till flygbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheternas giltighet

Dessa rättigheter gäller alla utrikesflygningar (reguljär- och charterflygningar) som avgår från en flygplats inom EU. När det gäller flygningar från länder utanför EU gäller dessa rättigheter endast flygbolag från EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz, Island och Storbritannien samt deras flygbolag.