Rättigheter för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet vid flygresor

De allmänna rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid flygresor är desamma som för alla passagerare som flyger från EU. Dessutom finns det egen EU-lagstiftning för deras särskilda behov, som i Finland övervakas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet har samma möjligheter att flyga som alla andra som flyger från EU. Flygbolaget har en skyldighet att informera dig om dina rättigheter.

Ett flygbolag eller en researrangör får inte vägra transportera en passagerare eller godkänna en bokning på grund av nedsatt rörlighet på flygningar som avgår från flygplatser inom EU. Läs mer om dina rättigheter och praktiska anvisningar på Traficoms och Finavias webbplatser.

Anförande av besvär och tillsyn

  1. Om dina rättigheter inte har respekterats är det bra att först underrätta flygplatsoperatören eller flygbolaget.
  2. Om reaktionen inte är tillfredsställande kan du lämna in ett klagomål till Transport- och kommunikationsverket Traficom, som övervakar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet i Finland.