Vanliga frågor om flygresor

Vad ska man göra om något blev fel i bokningen? Så här hittar du våra svaren på vanliga frågor.

 • Bekanta dig med anvisningarna om vad du bör vara medveten om innan du bokar en flygning – de val du gör i bokningsskedet påverkar ofta dina rättigheter.

 • Om din flygning ställs in kan du välja antingen ombokning eller återbetalning av biljettpriset. Dessutom har du rätt till service. Du kan också ha rätt till standardersättning.

 • Om en flygning försenas har du rätt till assistans. Om förseningen är lång kan du också ha rätt till standardersättning.

 • Om flygförseningen orsakade dig skada kan du ansöka om skadestånd. Det ersätter den konkreta skada som förseningen orsakat, och kompensationen grundar sig på de faktiska kostnaderna för skadan. Skadestånd är något annat än standardersättning som är en kompensation för förlorad tid.

  Bekanta dig med när du kan kräva kompensation och hur mycket.

 • Om du inte släpps ombord på ett flygplan, antingen på grund av överbokning eller av någon annan orsak som inte beror på dig, har du rätt till standardersättning och kan flytta fram din flygning eller få tillbaka dina pengar.

 • Du kan kräva kompensation av flygbolaget om du flyttas till en lägre reseklass än vad din biljett skulle berättiga till.

 • Du har rätt till kompensation om ditt bagage försenas, skadas eller försvinner. Anmälan ska göras omedelbart i ankomsthallen på flygplatsen.

 • Vid ett flygbolags konkurs har passagerare som enbart köpt en flygbiljett inget särskilt skydd. Dina möjligheter att få tillbaka dina pengar är dåliga om du inte har betalat med kreditkort. I paketresor ingår däremot ett eget skydd.

 • Om din flygning inte motsvarade överenskommelsen ska du först lämna in ett klagomål till flygbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger önskat resultat ska du kontakta konsumentrådgivningen och vid behov andra myndigheter.

 • Personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet har samma möjligheter att flyga som alla andra som flyger från EU.