Flygbolaget i konkurs

Vid ett flygbolags konkurs har passagerare som enbart köpt en flygbiljett inget särskilt skydd. Dina möjligheter att få tillbaka dina pengar är dåliga om du inte har betalat med kredit, t. ex kreditkort. I paketresor ingår däremot ett eget skydd.

Vid ett flygbolags konkurs har passagerare som enbart köpt en flygbiljett inget särskilt skydd. Dina möjligheter att få tillbaka pengarna är i praktiken dåliga om du inte har betalat flygresorna med kredit. Kreditgivaren har gemensamt ansvar för att pengarna återbetalas. Du måste själv skaffa alternativa flygresor och eventuell returtransport.

Kreditkort ger trygghet vid konkurs

Om du betalade din flygning med kredit kan du rikta ditt krav till kreditbolaget som enligt lag har ett gemensamt ansvar med flygbolaget för återbetalning av priset och/eller ett eventuellt skadestånd. Kreditkortsbolaget kan inte kräva att du i första hand kontaktar flygbolaget, utan du kan själv välja varifrån du kräver återbetalning.

Du kan inte få tillbaka mer av kreditbolaget än vad det fått betalt av dig. Om du till exempel kräver att priset återbetalas till sitt fulla belopp uteblir de fordringar som överstiger priset, såsom extra rese- eller hotellkostnader som förorsakats av konkursen. Vanliga reseförsäkringar täcker i allmänhet inte kostnader som uppstår om flygbolaget går i konkurs.

Konkursboet betalar sällan tillbaka pengarna

En enskild passagerare blir i allmänhet utan när han eller hon ansöker om sina fordringar från flygbolagets konkursbo. Detta beror på att konkursboets skulder betalas i enlighet med företrädesordningen, och det finns sällan kvar medel när det är vanliga passagerares tur.

Om du vill bevaka dina fordringar, ska du först följa flygbolagets och sedan boförvaltarens anvisningar.

Den som köper en paketresa har ett eget skydd

Om du har köpt en paketresa och researrangören eller det flygbolag som researrangören använder går i konkurs, ansvarar researrangören för att avtalet genomförs. Då är din fordran och till exempel din returtransport separat tryggad genom lag.